Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anne Franks dagbok

Skapad 2021-02-12 09:02 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Svenska
Anne Frank började skriva sin dagbok när hon var 13 år. Anne och hennes familj var judar och levde i Amsterdam i Holland under andra världskriget. Därför måste de gömma sig för nazisterna. Anne berättar hur judarna blev förföljda och hur svårt det var att leva instängda. Hon skriver också om sina tankar om de vuxna och om Peter som hon blev kär i. Vi kommer att lyssna till Barnradions följetong, diskutera i grupper och skriva ned våra tankar och upplevelser i loggboken. Förhoppningen är att denna klassiker kommer att ge dig ett ytterligare perspektiv på det hemska som hände under andra världskriget.

Innehåll

Syfte:

För att skapa en vidare förståelse för hur judar levde i Europa under andra världskriget så kommer vi parallellt med vårt Europa arbete lyssna på Barnradions dramatisering av Anne Franks dagbok, en av världens mest lästa klassiker. 

Arbetssätt:

Varje onsdag så lyssnar vi tillsammans på ett avsnitt och därefter kommer vi att använda olika läsförståelsestrategier när vi i efterhand arbetar med avsnitten. Eleverna kommer också att få skriva läslogg utifrån givna frågor för att kunna fånga upp personliga reflektioner och tankar.

 

Bedömning:

Bedömnings sker fortlöpande utifrån diskussioner och läsloggarna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: