👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall för B.O.A

Skapad 2021-02-12 09:11 i SKALL TAS BORT Barnomsorg på obekväm arbetstid Orust kommun
Planeringsmall för barnomsorg på obekväm arbetstid
Grundskola F – 5
Planeringsmall för B.O.A Strandvillan

Innehåll

“Undervisningen ska stimulera barnens utveckling och erbjuda barnen en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i barnens behov, intressen och erfarenheter, men också att barnen utmanas genom att de inspireras till nya upptäckter.” (Läroplan för förskolan, grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019)

Rubriker i den  pedagogiska planeringen i Unikum:

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas (Lärandemål)

 

Barnens inflytande och delaktighet

 

Pojkars och flickors lek och lärande

 

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

 

Reflektion/uppföljning

 

Utvärdering/analys