Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lugnets arbetsplan 20/21

Skapad 2021-02-12 09:23 i Stadsdel Norr Östersund
Förskola

Innehåll

Projekt
Vad berättas med och i leken.

Bakgrund till valt projekt
Se gemensamma mål.
Förskolan har utvecklat sin undervisning så att varje barn erbjudits förutsättningar att utveckla:
*nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
*förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
*fantasi och föreställningsförmåga

Syfte vid start
Att se utveckling och lärande genom barnens samspel och lekar.

Fokusfrågor:

- Hur kan en gemensam berättelse skapa förutsättningar för projektet?
- Hur kan sommaruppdragen ge barnen inflytande i våra lärmiljöer?
- Hur bedriver vi undervisning (målstyrda processer) mot de valda målen i lpfö18 med hjälp av lek och samspel?
- Hur är pedagogen delaktig och medforskande för barnen ur ett lärande och undervisande perspektiv?

Insatser för fokusfrågor

Observerande och medforskande pedagog
Sagan Landet för längesedan .
Sommaruppdragen ´´Barnens favoritplats´´.

Projekt Rymden under vårterminen 2021

Sagan "Nalle Bruno reser till månen"

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: