Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur med Julia - Naturvetenskap och Språk

Skapad 2021-02-12 09:28 i 141171 Förskolan Blåsutgården Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
vi tittar p ett program som heter Djur med Julia där, Julia träffar olika djur å där barnen får va med och gissa vilket djur hon ska möta.
Förskola
Vilket djur träffar Julia idag? Vilken bokstav börjar djuret på och vad har det egentligen för egenskaper? I barnkanalens serie Djur med Julia, träffar Julia olika djur från hela värden. Här får du som tittar vara med och gissa och lära dej massor om olika djur. Vad de äter, vilken bokstav de börjar på, hur de ser ut och vad de har för egenheter.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi planerar att göra ett projekt inom ämnet naturvetenskap och språk, tillsammans med de barn som är födda 2017  (även till viss del övriga barn födda 2018 och 2019).

 • Titta på olika avsnitt av Djur med Julia (2017)

 • Reflektera tillsammans med barnen kring djuret vi sett (2017)

 • Uppmärksamma Bokstaven som djuret börjar på (alla barn)

 • Försöka efterlikna djuren med den egna kroppen (alla barn)
   
 • Skapa vårt eget alfabet att ha på väggen (2017 ev 2018)

 • Uppmärksamma djuren och bokstäverna genom sång och ramsor (alla)

Varför ska vi göra detta?

Syftet med projektet är:

 • Att barnen skall få en kännedom kring olika djur och deras egenskaper
  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur" (Lpfö 18)
 • Att barnen skall få kännedom om olika bokstäver, hur de uttalas och hur de ser ut
  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap," (Lpfö 18)

 • Att barnen ska lära sig att lyssna och förstå fakta

 • Samt kunna reflektera kring informationen
  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar" (Lpfö 18)

  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften" (Lpfö 18)

 • Att barnen ska lära sig att kunna uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer, så som skapande, rörelse och musik
  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans" (Lpfö 18)

  "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga" (Lpfö 18)

Hur ska vi göra?

 • Titta på Djur med Julia tillsammans med de barn som är födda 2017

 • Föra in det som barnen tagit till sig i mindemaps där bilden på djuret finns i mitten

 • Låta barnen välja ut ett djur var varje vecka som de får rita av och färglägga med målarfärg (2017)

 • Låta barnen öva sig på att skriva den bokstav djuret börjar på (2017)

 • Visa de utvalda djuren samt samtala om bokstaven och sjunga en sång eller en ramsa om djuret (alla)

 • En gång i veckan försöka fånga upp någon speciell egenskap hos djuret och röra oss som djuret (alla)

När skall vi göra detta?

 • På måndagar välja ut de djur vi ska arbeta med resten av veckan
 • På den dagliga "vakenvilan" ska vi kolla på ett avsnitt av Djur med Julia samt reflektera kring det vi sett och föra in barnens tankar i en mindemap
   
 • I smågrupper varje vecka ska vi låta barnen skapa kring djuren och bokstäverna 
 • På den dagliga sångsamlingen ska vi visa upp de utvalda djuren för veckan och sjunga och ramsa kring dessa

 • En gång i veckan ska vi vara i "Kulingen" och fånga upp djurens egenskaper och röra oss som djuren
   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: