Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering v. 7 Taltrast/Björktrast

Skapad 2021-02-12 09:41 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola

Innehåll

Vecka: 7

 

Lektionsplanering Grupp: Taltrast/Björktrast

 

Måndag: 15/2

 

Lektion 1: Promenad

Lektion 2: Demokrati

Lektion 3: Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Promenad är kopplat till vårt tema vår värld för att få förståelse för omvärlden. 

 

Barnen ska få välja och rösta fram utflyktsmålet. Detta för att de ska känna att de får ett reellt inflytande i verksamheten.

 

Språksamling indelat i tre grupper, detta för att varje grupp har olika intressen och behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 17/2

 

 

Lektion 1: Alla hjärtansdag aktivitet

Lektion 2: Fira födelsedag

Lektion 3: Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Uppmärksamma alla hjärtans dag med en gemensam aktivitet ute på gården. Samarbete och kommunikation.

 

Fira ett barns födelsedag med födelsedagspromenad som går ut på att synliggöra att ett år har gått och få förståelse för veckor, månader och år.

 

Före Bornholm, se ovan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag: 18/2

 

Lektion 1: Matematik/Temaarbete

Lektion 2: Reflektion av veckobrev

Lektion 3: Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Arbete med temat genom att skapa fåglar.

Arbete med matematik i olika grupper, mätning och tid.

 

Barnen får reflektera över veckan och välja bilder till veckobrev.

 

Före Bornholm, se ovan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: