Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling VT-21

Skapad 2021-02-12 09:36 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Vi kommer arbeta med ett extra fokus på språkutveckling under vårterminen.

Innehåll

Nuläge

 

Utifrån våra observationer i barngruppen har vi sett att det finns behov av utveckling kring bland annat språkljud och ordförståelse. Vi har några barn med andra modersmål än svenska som vi ser kan behöva hjälp med att utveckla ett större ordförråd för att kunna uttrycka sina tankar och idéer. Vi ser också ett intresse för rim och bokstäver, att kunna skriva och känna igen olika bokstäver. Några barn har en god förmåga att beskriva och förklara, medan andra inte har kommit lika långt i den utvecklingen.

Vi har under en tid på samlingarna sett programmet Djuren på Djuris vilket har öppnat upp för en gemenskap och möjlighet att diskutera tillsammans kring olika vardagsdilemman och liknande. 

Mål

Vi vill att barnen ska utveckla sitt språk.

Vi vill börja jobba med läroplansmålet:
Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Syfte

Syftet med arbetet kring språkutvecklingen är att barnen ska kunna delta i samhället. 
Vi vill stärka barnens självkänsla.
Vi vill lägga grunden till det framtida lärandet så att de är förberedda för de utmaningar och den undervisning som kommer i skolan.

Genomförande

Vi delar barnen i språkutvecklingsgrupper med fokus på olika områden och en pedagog stannar inne med dessa en stund på förmiddagen onsdag, torsdag och fredag.

Vi fortsätter titta på Djuren på Djuris och utökar diskussionerna efter avsnittet. Genom att alla ser samma program går det att utgå ifrån samma diskussionsämne och på så sätt ge möjlighet till utveckling av språket gällande förklaringar, berättande och utökat ordförråd.

Vi läser böcker regelbundet samt sjunger sånger som knyter an till vårt pågående arbete med hållbar utveckling.

Alla barn ska få möjlighet att delta i alla aktiviteter i denna planering. Arbetet med extra fokus på språkutveckling kommer pågå under hela vårterminen 2021.

Dokumentation under lärprocessen

All personal på Loftet ansvarar för att dokumentera barnens lärande och utveckling.

Vi dokumenterar med hjälp av text, bild, film och/eller ljudupptagning.

Vi dokumenterar löpande det pågående arbetet så att vi kan följa utvecklingen. Vi reflekterar både enskilt och tillsammans på avdelningen.

Vi synliggör delar av dokumentationen med hjälp av bilder och texter som vi sätter upp på väggen på avdelningen så att barnen blir delaktiga.

Ansvar

All ordinarie personal ansvarar för att genomföra och utveckla arbetet, samt att instruera eventuella vikarier om vad vi ska göra under dagen.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar arbetet under vår gemensamma avdelningsplanering som vi har varje till varannan vecka.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: