Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholm

Skapad 2021-02-12 09:59 i Malsta förskola Hudiksvall
Förskola
Malsta förskolas pedagogiska planering för språkarbete med Före Bornholm

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk i förskolan

Tidsperiod: Hela året

Förskolans namn: Malsta förskola

Grupp: Björkhagen

Barnens ålder: 2,5-6

År och datum::  VT-21

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språk

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?
- förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

- fantasi och föreställningsförmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill ge barnen möjlighet till språkutveckling, språkförståelse och medvetenhet. Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka språket och möjlighet att leka med språket genom rim, ramsor och högläsning.



Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Arbetet läggs upp 3 gånger i veckan där barnen delas upp i 3 grupper utifrån Snick och snack material (rävar, papegojor och kaniner). Genom att barnen är uppdelade i mindre grupper får vi större möjlighet att se deras behov, kunskap och erfarenhet och därmed får barnen möjlighet att bli delaktiga. Pedagogen ställer även frågor under samlingar för att göra barnen mer delaktiga och vi använder även pedagogisk dokumentation för att göra barnen delaktiga. Pedagogerna är ansvarig för sin grupp. 



Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Vi dokumenterar barnen och gör dom delaktiga i dokumentationen. Barnen får möjlighet att dokumentera utifrån samlingen efteråt för att kunna förmedla vad de upptäckt, lärt sig och tänkt under samlingens gång. Vi dokumenterar barnen och lägger ut vad barnen gjort för vårdnadshavare på unikum för att synliggöra barnens lärande och göra vårdnadshavare delaktiga. Vi har även Barnens ruta på månadsbrev 



Planeringen upprättad av: Arbetslag Björkhagen (Clara, Elin, Julia & Jasmina

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: