Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glädjens arbetsplan för 20/21

Skapad 2021-02-12 09:42 i Stadsdel Norr Östersund
Förskola
Vi ska jobba med leken som verktyg för att utveckla undervisningen.

Innehåll

Glädjens arbetsplan för 20/21
Projekt LEK – fantasi, lust, samspel och utforskande

Bakgrund till valt projekt Vi ska jobba med leken som verktyg för att utveckla undervisningen. Vi har valt att arbeta med relationer utifrån sommaruppdragen där vi återskapande barnens favoritplatser där dom känner glädje och ro,  där vi b.la byggde en koja, åkte båt och projicerade olika miljöer. 

Syfte vid start: vi vill att barnen ska känna trygghet och lära känna varandra då vi är princip är en helt ny barngrupp. För att leken ska vara lustfylld så behövs det goda relationer med varandra.

Fokusfråga/or
Förskolan har utvecklat sin undervisning så att varje barn erbjudits förutsättningar att utveckla
självständighet och tillit till sin egen förmåga
fantasi och föreställningsförmåga
nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Insatser för fokusfrågor
Vi gör om lärmiljöerna och tillsätter material utifrån barnens intresse och behov. 
Leka tillsammans med barnen.
Reflektera tillsammans med barnen och utgå från deras tankar och intressen 
Dokumentera olika lekar, intressen samt vad barnen säger. Vi kollar efter hur barnen använder  materialet och vad dom leker i olika miljöerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: