Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Önskemål

Skapad 2021-02-12 09:48 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
Genom att ta ansvar för att berätta vad man vill kan man också få inflytande.

Innehåll

Barnen har ända sen vi var i skogen förra gången frågat när vi kan gå dit igen. Vårt utrymme på gården är begränsat så skogen ger mer möjlighet att både klättra, springa, skapa och utforska naturen.

De har även önskat att få leka jagalekar, både fritt och gemensamt, och det är perfekt när fotbollsplanen ligger bredvid skogen. 

Vår ambition är att så ofta vi kan, gå till skogen för att barnen ska få uppleva annan miljö att leka och lära i.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: