Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkliga mönster och digitala verktyg

Skapad 2021-02-12 09:53 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Barnen får en ökad och fördjupad förståelse till de ord vi valt att fokusera på. Variationen av de aktiviteter vi valt ska ge barnen förutsättningar att se samma begrepp i olika situationer. Barnen ska även få möjligheten att få reflektera över tidig källkritik. ”Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg”.

Innehåll

Vi fortsätter den påbörjade undervisningen och aktiviteterna denna period det vill säga med språkligamönster. Vi lägger till digitala verktyg och konkret material. Vi vill med detta utmana barnens språkliga mönster. Barnen använder begreppen i olika sammanhang samt får en förståelse för hur andra föremål förhåller sig till språkliga mönster. Vi kommer denna period även att lägga fokus på begreppen som förekommer i barnens vardag. Inom källkritik kommer fokus ligga på begreppen vad är på låtsas. Genom att öka barnens kommunikativa förmåga stärker vi deras tillit till sin egen förmåga. Barnen får en ökad och fördjupad förståelse till de begrepp vi valt att fokusera på. Variationen av de aktiviteter vi valt ska ge barnen förutsättningar att se samma begrepp i olika situationer.

 

 

  • Vår förskola ska utveckla barnens tillit till sin egen förmåga att kommunicera och samarbeta. (Priomål för Dalhems förskola)

  • Vår förskola ska utveckla barnens tillit till sin egen förmåga till kreativitet och problemlösning. (Priomål för Dalhems förskola)

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: