Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och Sveriges statsskick

Skapad 2021-02-12 09:53 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Samhällskunskap
Demokrati och Sveriges statsskick

Innehåll

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

Ämnesmål

·         Kunskaper om demokrati och politiska system

 

Centralt innehåll

·         Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå.

·         De mänskliga rättigheterna.

Examensmål

Utbildningen ska därför ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra och dokumentera.

 

Litteratur

Se PDF- filenDemokrati och Sveriges statsskick” samt PowerpointenDemokrati och Sveriges statsskick”. Dessa finns på Teams.

 

Examination

Skriftligt prov fredagen den 26:e mars. Ni skriver provet i DigiExam. Se till att datorn är fulladdad.

 

Efter arbetsområdets slut ska du som elev ha kunskap om:

·         Vad demokrati är

o   demokratiska krav

·         Hur ett demokratiskt beslut fattas

o   Direkt och indirekt demokrati (representativ demokrati)

§  Fördelar och nackdelar med dessa

·         Vad en diktatur är

·         Sveriges fyra grundlagar

·         Proportionella val

·         Statschefens uppgifter

·         Riksdagen – den lagstiftande makten

o   Riksdagen uppgifter

o   Så arbetar riksdagen

·         Regeringen – den styrande makten

o   Regeringens uppgifter

o   Så arbetar regeringen

·         Kommuner och regioner

o   Kommunens arbetsuppgifter

o   Kommunfullmäktige

o   Kommunstyrelsen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  Sam
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.
  Sam  -
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: