Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2021-02-12 10:06 i Gula husets förskola Bollnäs
Förskola
Här beskriver vi hur vi året 2021 kommer att arbeta med normer och värden på Gula Husets förskola.

Innehåll

Nuläge

Vi har sett ett behov i barngruppen att arbeta mycket med normer och värden i slutet av hösten och under vårterminen. Detta har exempelvis visat sig då det har varit många konflikter barnen emellan. Det har under året även börjat nya yngre barn hos oss vilket har gjort att vi har sett ett behov av att arbeta extra med detta under en tid för att barnen ska komma att känna sig trygga hos oss på förskolan. De yngre barnen har fått göra en stor omställning från att gå på en småbarnsavdelning till att börja här hos oss, bara att gå från förskolan upp till matsalen och äta tillsammans med högstadiet och mellanstadiet har varit en utmaning för många barn då de inte velat följa med eller varit ledsna då vi ska gå.

Vad gör vi dagligen:

 • Fokus på att känna trygghet på avdelningen
 • Djuren på djuris
 • Dela i mindre grupper
 • Barnen får vara medbestämmande i sin vardag 
 • Prova på

Mål

Våra största mål är att skapa en trygghet hos varje barn, samt att få dem att känna trygghet med pedagoger och sina kompisar.

Att våga upptäcka och utforska på egen hand och tillsammans med gruppen.

Att arbeta i mindre barngrupper. 

Våga uttrycka känslor och utveckla sin empatiska förmåga.

Syfte

Syftet är att lägga grunden i arbetet med normer och värden genom att arbeta med tex Djuren på djuris.

Genomförande

Dela barngruppen flera gånger i veckan för att fler barn ska få möjlighet att våga.

Samtala mycket med barnen och vara närvarande och aktiva pedagoger.

Försöka förändra matsituationen så att de yngre barnen äter på förskolan för att skapa trygghet.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar barns lärande genom att fota och filma via ipaden och sedan lägga ut på unikum. Alla i arbetslaget är delaktiga i dokumentationen. 

Ansvar

Alla i arbetslaget ansvarar för arbetet med barnen och deras lärande.

Uppföljning

Månadsvis på våra avdelningsplaneringar.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: