Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2021-02-12 10:24 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
En viktig grundsten i utveckligen är att alla barn ska få känna trygghet, både i sig själv och sitt sammanhang. Vi vill aktivt jobba med allas lika värde och tryggheten i att få vara sig själv samt bli en bra kompis.

Innehåll

Nuläge

Vi arbetar för att skapa trygghet på avdelningarna då det är många nya barn. 

Vi behandlar alla lika oavsett hudfärg eller kön. 

Barnen slänger tvättlappar i sopkärl efter maten.

Mål

Vi vill skapa en trygg grupp som fungerar bra tillsammans och värnar om varandras mående. 

 

 

Syfte

Vårt syfte är att barnen ska lära sig visa hänsyn till varandra samt viljan att vilja hjälpa någon annan. Vi vill att alla barn ska få utveckla sin egen identitet och känna en trygghet i den.

 

 

Genomförande

Uppmuntra barnen att hjälpa varandra. 

Arbeta vidare med stopp och nej metoden. 

Belysa andras och sina egna olika känslor. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar i unikum.

Vi använder oss av bilder och texter.

Alla pedagoger på förskolan ska dokumenteras. 

 

Ansvar

Alla pedagoger på förskolan har ansvar för att det blir gjort. 

Uppföljning

Detta arbete följs upp under hela terminen och dokumenteras i unikum. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: