Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ÅK 8, vecka 10-17

Skapad 2021-02-12 10:23 i Norrsundsskolan Norrtälje
Grundskola F Svenska

Innehåll

Planering Svenska ÅK 8

vecka 10-16

Vårterminen 2021

 

KOM IHÅG

 

·       Du ansvarar för att ta ikapp alla lektioner du missar. Allt arbete under lektionstid är betygsgrundande och behöver lämnas in.

·       Alla uppgifter ska skrivas ner i ditt skrivhäfte även om det är diskussionsuppgifter eller reflektionsuppgifter. Du ska då skriva ner vad du och din diskussionskompis kommit fram till.

 

Denna period arbetar vi med Kapitel 5; Nyhetsartiklar och reportage i Spegla språket.s. 140-175.

 

Inför examinationen:

Denna period kommer leda fram till att ni ska skriva ett reportage

 

 

 

Vecka 10

 

Lektion 1

 

·       Gemensam uppstart
Genomgång av arbetsområde och kunskapskrav

·       Genomgång av examinationsuppgift

 

·       S.141, Uppgift 1a, 1b, 1c och 1d – Svara på frågorna, sedan diskuterar vi i klassrummet.

·       Läs s. 141-142

 

·       Hitta en intressant nyhetsartikel på valfri nyhetssida, läs artikeln och återberätta innehållet för klassen

 

Lektion 2

 

·       Fundera över vad du tror att artikeln på s.144 kommer att handla om. Skriv ner i din arbetsbok.

·       Läs artikeln på s.144-145

 

·       Gör uppgift 2 och 3 på sidan 145, skriv ner dina tankar i arbetsboken.

·       Läs artikeln Japanska krigsfartygsvrak försvunna i textsamlingen, sidan. 113.

·       Arbeta med textfrågorna, skriv ner svaren i din arbetsbok.

 

 

 

Vecka 11

 

Lektion 1

 

·       Läs sidan 146-149

·       Gör uppgift 4a, 4b, och 4c individuellt. Skriv svaren i din arbetsbok.

·       Gör uppgift 5a, 5b och 5c samt 6a och 6b i par. Skriv ner kortfattat det ni kommer fram till i era arbetsböcker.

 

Lektion 2

 

·       Gör uppgift 7 i era arbetsböcker, s. 151. Kom ihåg de journalistiska frågorna! Skriv uppgiften på Ipad och lämna in på Unikum.

·       Läs sidan 151

·       Gör uppgift 8a, 8b och 8c på sidan 152 individuellt

·       Läs s.152-154

·       Vi gör uppgift 9a och 9b gemensamt i klassrummet.

 

 

 

Vecka 12

 

Lektion 1

 

·       Läs sidan 155

·       Gör uppgift 10a och 10b

·       Läs sidan 156

·       Gör uppgift 11a, 11b och 11c. Skriv ner dina tankar i din arbetsbok.

·       Vi påbörjar uppgift 12, och repeterar gemensamt hur en nyhetsartikel är uppbyggd och språket i en nyhetsartikel(sidorna 146 och 151).

 

 

Lektion 2

 

·       Eget arbete – skriv en nyhetsartikel

 

 

Vecka 13

 

Lektion 1

 

·       Eget arbete – skriv en nyhetsartikel

·       Inlämning på Unikum vid lektionens slut

 

Lektion 2

 

·       Läs sidan 158

·       Gemensam diskussion: Likheter och skillnader mellan nyhetsartiklar och reportage

·       Diskutera i par; uppgift 14a. Gemensam diskussion.

 

 

Vecka 14 – PÅSKLOV

 

 

Vecka 15

 

Lektion 1

 

·       Läs reportaget Vattenkriget (s.160-166)

·       Gör uppgift 15, 16a, 16b, 16c och 16d.

·       Gemensam diskussion – vad gör en text levande?

 

Lektion 2

 

·       Läs sidan 169-170

·       Arbeta i par, gör uppgift 19a-f. Skriv kortfattat ner vad ni kommer fram till i era arbetsböcker.

·       Läs sidan 172

·       Gör uppgift 20a och 20b i par

 

 

 

Vecka 16

 

Lektion 1

 

·       Genomgång av examinationsuppgift

·       Eget arbete

 

Lektion 2

 

·       Eget arbete – examinationsuppgift

 

 

Vecka 17

 

Lektion 1

 

·       Eget arbete – examinationsuppgift

 

Lektion 2

 

·       Eget arbete – examinationsuppgift

·       Inlämning vid lektionens slut

 

 

 

 

Uppgifter

 • Nyhetsartikel

 • Nyhetsartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: