Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati VT-21, Värdegrundsarbete

Skapad 2021-02-12 10:30 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
I värdegrundsarbetet om empati diskuterar och stödjer vi pedagoger barnen med att ta hänsyn till varandra och skapa en förståelse för hur andra människor känner.

Innehåll

Värdegrundsarbete Empati VT-21

 

 

Bakgrund och syfte;   

                                                                                                                                                     

Utifrån "Dokumentation av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling" lägger vi nu fokus på bollen Empati. Värdegrundsarbete om empati handlar om att som pedagog synliggöra olika känslor för barnen där de ska lära sig att känna igen sina egna och andras känslor. Vi pedagoger ska vägleda barnen till att vilja hjälpa varandra, visa omtanke, respekt och att alla människor är lika mycket värda.

 

 

Mål;

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av socialbakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

 

 

Vi vill att barnen ska utveckla sina empatiska sidor, att barnen ska lära sig att alla lika mycket värda, att vi ska 

hjälpa varandra och visa varandra hänsyn.

 

  

Metod;
Vad/Hur ska vi göra?  

  • Vi kommer att arbeta med temat vatten samt i Före Bornholmsamlingarna som kopplas ihop med empati ex. film klipp om hur andra barn har det i andra länder (att rent vatten i vattenkranen inte är en självklarhet), filmen om Grodan och hans vänner som handlar om översvämning etc. Djuren på Djuris.
  • Samarbetsövningar/lekar i samlingarna.
  • Vi diskuterar om känslor
  • Boken/flanosagan: Alla får åka med, Grodan och hans vänner, Bockarna Bruse?

 

När, var, vem/vilka? 

 

Arbetet med empati ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten och dagligen synliggöras i de olika aktiviteterna med extra fokus under samlingarna.
Vi kommer även att arbeta i mindre grupper under veckan för att kunna ge varje barn lite mer tid/uppmärksamhet där vi kan diskutera kring känslor.

 

 

 

Dokumentation;

Dokumentation kommer att ske via foto, samtal/reflektion med barnen, lärloggar, visa vad barnen ev skapat.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: