Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Vårterminen 2021

Skapad 2021-02-12 10:37 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk Planering

Innehåll

Arbetsområde  

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

* Kunna använda de grammatiska begreppet som vi lärt oss under den perioden.

* Du ska kunna arbeta med lässtrategier för att förstå och tolka fakta texter.

* Du ska kunna samarbeta med kurskamrater och vara aktivt i klassrummet (ställa frågor, diskutera, vara aktiv lyssnare).

* Du ska kunna skriva texter, analyserar, resonerar, kritiserar och välja/bestämma vilka är viktigaste informationen kring fakta texter. 

 *Du ska kunna analysera, översätta och diskutera kring några begrepp som finns i fakta texter.  

* Du ska kunna läsa en skönlitteratur bok på albanska och redovisa tills MAJ. 

* Du ska kunna presentera framför dina kurskamrater olika presentations tema, argumentera och motivera. 

Undervisning och arbetsmetoder

* Arbeta i par / grupp

* Tittar korta filmer, bilder som kopplar med tema

* Diskuterar och förklarar betydelse av någon ord, begrepp eller kring teman. 

* Öva på att tänka kritiskt och tolka på olika texter och diskutera. 

* Öva på presentationen

 

Eleven har uppnått målen när....

* Vara aktivt i klassrummet (diskutera, samarbeta, ställa frågor, kritisera)

* Kan läsa flytande och tolka , reflektera om fakta texter och jämföra med svenska språket  

* Läsa boken och redovisa vid bestämd tid. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: