Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ÅK 7 v. 10-17

Skapad 2021-02-12 10:31 i Norrsundsskolan Norrtälje
Grundskola F Svenska

Innehåll

Planering Svenska ÅK 7

vecka 10-1

Vårterminen 2021

 

KOM IHÅG

 

·       Du ansvarar för att ta ikapp alla lektioner du missar. Allt arbete under lektionstid är betygsgrundande och behöver lämnas in.

·       Alla uppgifter ska skrivas ner i ditt skrivhäfte även om det är diskussionsuppgifter eller reflektionsuppgifter. Du ska då skriva ner vad du och din diskussionskompis kommit fram till.

 

Denna period arbetar vi med Kapitel 7; Samtal och presentationer i Spegla språket.s. 188-209.

 

Inför examinationen:

Denna period kommer leda fram till att ni ska hålla en presentation.  Nyckeln till ett bra muntligt framförande är att lära sig sitt manus (ni måste alltså läsa det flera gånger) och öva på själva framträdandetDetta måste ni göra hemma! En del av bedömningen ser till hur väl förberedda ni är.

 

 

 

 

 

Vecka 10

 

Lektion 1

 

·       Gemensam uppstart
Genomgång av arbetsområde och kunskapskrav

·       Genomgång av examinationsuppgift

 

·       S.189, Uppgift 1a och 1b – Svara på frågorna i din arbetsbok, sedan diskuterar vi i klassrummet.

·       Läs s. 189-190

·       Gör uppgift 2 i par, sedan gemensam diskussion

 

·       Arbeta i par: Vad är det absolut värsta som kan hända under ett tal? Skriv en lista.

 

·       Gemensam diskussion: Så beter sig en åhörare.

 

 

 

 

Lektion 2

 

·       Vi tittar på andra elevers presentationer på youtube. Vad tycker ni om dessa anföranden? Gemensamma diskussioner.

·       Läs sidan 191

·       Gör uppgift 3 – Vem är jag som talare? Skriv på Ipad, lämna in på Unikum..

 

 

Vecka 11

 

Lektion 1

 

·       Gör uppgift 4, s.192 med en kompis

·       Läs textstycket på s.192

·       Gör uppgift 5a, 5b och 5c med en kompis. Gemensam genomgång i klassrummet

·       Vi tittar på ett känt tal tillsammans, och listar vad som var bra/dåligt med talet.

 

 

 

Lektion 2

 

·       Indelning i grupper, bestäm en sekreterare

·       Gör uppgift 6a-d i grupp. Kom ihåg att skriva ner det som sägs.

·       Använd hela lektionen, inlämning på Unikum

 

 

 

Vecka 12

 

Lektion 1

 

·       Arbeta i samma grupper som veckan innan. Gör uppgift 7a-c.

·       Arbeta individuellt och gör uppgift 8a-e. Skriv ner dina svar i din arbetsbok.

·       Läs sidan 198-199.

·       Gör uppgift 9, skriv ner svaren i din arbetsbok.

 

 

Lektion 2

 

·       Indelning i grupper

·       Gör uppgift 10a-c.

·       Gemensam genomgång i klassrummet.

·       Läs s.200-203

 

Vecka 13

 

Lektion 1

 

·       Läs s. 204-205

·       Gör uppgift 11 samt läs s.207.

·       Genomgång av examinationsuppgift

·       Alla ska bestämma sig för ett ämne innan lektionens slut.

 

Lektion 2

 

·       Eget arbete - Presentation

 

 

Vecka 14 – PÅSKLOV

 

 

Vecka 15

 

Lektion 1

 

·       Eget arbete – presentation

 

Lektion 2

 

·       Träning och förberedelse inför muntlig presentation

·       Påminnelse om att träna hemma och att lära sig sitt manus

 

Vecka 16

 

Lektion 1

 

·       Muntliga presentationer

 

Lektion 2

 

·       Muntliga presentationer

 

 

Vecka 17

 

Lektion 1

 

Muntliga presentationer VID BEHOV

 

 

Lektion 2

 

Muntliga presentationer VID BEHOV

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: