👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2021-02-12 10:33 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Bi människokroppen
Grundskola 8 Biologi
Hur fungerar din kropp?

Innehåll

 

Efter detta arbetsområde ska du:

 

         Känna till funktionen hos hud, skelett och muskler

 

         Redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen.

 

         Beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen.

 

         Förklara vad vår kropp behöver syre till.

 

         Beskriva vad som händer i lungorna när vi andas.

 

         Redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar.

 

         Redogöra för blodomloppet och vad blodet består av.

 

         Redogöra för nervsystemets och ryggmärgens viljestyrda och självständiga funktion

 

         Redogöra för hjärnans funktion

 

         Redogöra för kroppens försvar

 

Vecka:

Läxa i boken

Studi.se

7

Cell, vävnad, organ och organsystem

120-125

Organ och organsystem

8

Hud

127-130

Huden

10

Muskler

131-135 Skelett

136-139

Muskler

Skelettet

11

Matspjälkning 153-157

Matspjälkningen I

Matspjälkningen II

12

Andning

158-160 Hjärta och Blodomlopp 161-167

Utsöndring 168

Hjärt - och kärlsystemet

Blodet

hHärtat

Blodgrupper och blodtransfusioner

Njurarna

13

Försvar

169-171

Plussidor

Immunförsvaret

 

15

Repetition

Prov!

16

Nervsystemet 194-197

Nervsystemet

Nervreflexen

17

Hjärnan

198-201

Hormoner

202-205

Hjärnan

Hjärnans anatomi

Endokrina system och hormoner

18

Prov/utvärdering

 

 

 

FÖRMÅGOR

 

I arbetsområdet ”Människokroppen” ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att

  • använda kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi.
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

Begrepp

 

Matspjälkning

 

Cellandning                        Vävnad                

 

Organ                                  Magsår

 

Stamceller                          Lungblåsor

 

Cancer                                Artär

 

Hjärndöd                            Vener

 

Hemoglobin                        Aminosyror                       

 

Enzymer                             Vaccination

 

Allergier                             Blodgrupper

 

Antikroppar                        Virus  

 

Kapillärer                           Bakterier

 

Vaccin                                Antibiotika

 

Röda blodkroppar

 

Vita blodkroppar                Blodplättar

 

Förmak                               Kammare

 

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättnignar att utveckla sin förmåga att...

 

Centralt innehåll

 

Undervisningen i biologi ska bl.a. behandla följande centrala innehåll i åk 7-9.

 

Konkretisering

 

Du ska kunna samtala om människokroppen.

 

Du ska kunna resonera kring din hälsa och din livstil.

 

Du känna till viktiga organ och organsystem i din egen kroppen, deras funktion och hur de fungerar tillsammans.

 

Du ska känna till hur celler är byggda och hur de fungerar.

 

Du ska laborera, dokumentera dina resultat och se om de är rimliga.

 

Matspjälkning & andning

 

Du ska kunna

 

  • var och hur maten sönderdelas från det du stoppar in maten i munnen tills det att det kommer ut som avföring/urin.
  • vanliga problem och sjukdomar samt hur man kan förebygga dessa.
  • varför du behöver andas.
  • vad som händer i din kropp vid cellförbränning

INNEHÅLL

 

I arbetsområdet ”Människokroppen” ska du få ta del av följande centrala innehåll:

 

 Natur och samhälle

 

·         Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

 

Kropp och hälsa

 

·         Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och sociala relationer. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

 

·         Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 

Biologi och världsbilden

 

·         Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

 

Biologins metoder och arbetssätt

 

·         Experiment med formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande  och utvärdering.

 

·         Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

·         Dokumentation av undersökningar med tabeller.

 

Undervisning/arbetssätt

 

Människokroppen är ett stort arbetsområde som behandlas främst under åk 8. Vi kommer att arbeta enskilt, i grupp och med mer traditionell föreläsning, se filmer mm. I anslutning till delområdena kommer även laborationer att utföras. Det kommer att finnas olika slutuppgifter efter varje delområde.