Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära 1 åk 7 2021

Skapad 2021-02-12 10:48 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Fysik Teknik
Elektrisk laddning, Repellera, Attrahera, Blixt, Åskledare, Spänning, Ström, Elektrisk krets, Ledare, Isolator, Kopplingsschema, Seriekoppling, Parallellkoppling, Glödtråd, Resistans, Kortslutning, Säkring, Propp, Överbelastning, Skyddsjord, Jordfelsbrytare

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om elektricitet, att koppla olika elektriska kretsar, förklara hur de fungerar samt hur de används i vardagslivet. Du ska också lära dig om några uppfinningar.

Innehåll

Fysik Spektrum s. 40-68 

Begrepp: Elektrisk laddning, Repellera, Attrahera, Blixt, Åskledare, Spänning, Ström, Elektrisk krets, Ledare, Isolator, Kopplingsschema, Seriekoppling, Parallellkoppling, Glödtråd, Resistans, Kortslutning, Säkring, Propp, Överbelastning, Skyddsjord, Jordfelsbrytare 

Genomförande

Arbetet sträcker sig över veckorna 2-11. Vi läser i fysikboken, gör Testa dig själv-uppgifter, har genomgångar, bygger interaktivt olika kopplingskretsar. Senare får du tillsammans med kamrater material för att bygga ett elektrifierat tittskåp. Tittskåpet ska presentera en uppfinning eller upptäckt och personerna som gjort den. Till installationerna i  tittskåpet ska du göra kopplingsschema och andra dokumentationer.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper i inlämningar, skriftliga test och på en redovisning där ni presenterar ert tittskåp.

 

Elevinflytande

Du har inflytande över vilken uppfinning du och din kamrat väljer och på vilket sätt ni utformar tittskåpet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Fysik
Förmågan att beskriva och förklara.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Ex. Du kan beskriva med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Ex. Du kan beskriva och förklara med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband. Ex Du kan beskriva och förklara med god användning av fysikens begrepp.
Teknik
Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Eleven kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
Eleven kan genomföra enkla konstruktions-arbeten genom att utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet.
Eleven kan genomföra enkla konstruktions-arbeten genom att utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Eleven gör välutvecklade dokumentationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: