Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Beta-bok

Skapad 2021-02-12 11:02 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Bygger på läromedlet Beta, kap1 (v.34-39)
Grundskola 5 Matematik
Pedagogisk planering till matematikboken Beta.

Innehåll

Det här ska matematiken innehålla.

På lektionerna kommer vi att arbeta i:

- Boken

- Arbetsblad

- Matematiska samtal

-  Problemlösning

- Matteappen

- Praktiska övningar t.ex. spel

 

Arbetsområdena du ska arbeta med är.

 • Tal och räkning
 • Tal i decimalform
 • Tid, tabeller och diagram
 • Geometri
 • Volym och vikt.

Så här ska vi bedöma dina matematikkunskaper

   -  Hur du visar att du förstår under lektioner

   -  Diagnoser och prov

 

Syftet med undervisningen är.

Vi har matematik för att du ska utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Generell matris matematik år 5

Nivå 1
på väg att nå godkända kunskaper
Nivå 2
godtagbara kunskaper
Nivå 3
Nivå 4
Metoder/problemlösning
Väljer lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
 • Ma  C 6
Du kan med stöd hitta en metod som löser problemen.
Du kan lösa enkla problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa enkla problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Begrepp
Använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Ma  C 6
Du kan med stöd förstå och använda begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Lösa uppgifter
Hanterar procedurer och löser rutinuppgifter
 • Ma  C 6
Du kan med stöd lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik (geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring gäller för våren) med tillfredsställande resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik (geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring gäller för våren) med tillfredsställande resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik (geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring gäller för våren) med gott resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik (geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring gäller för våren) med mycket gott resultat.
Redovisningar
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  C 6
Du kan ibland eller ofta använda matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: