Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra, åk7

Skapad 2021-02-12 11:17 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundskola 7 Matematik
Arbetet ska handla om numeriska uttryck, algebraiska uttryck, mönster och ekvationer. Fokus ska vara på att välja metoder, lösa problem och resonemang. Tänk också på hur du kommunicerar dina uträkningar.

Innehåll

Lärandemål: 

Du ska kunna lösa uppgifter med flera räknesätt och då använda räknesätten i rätt ordning (prioriteringsregler)

Du ska kunna skriva uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt

Du ska kunna skapa mönster

Du ska kunna lösa ekvationer

Du ska kunna lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

Du ska kunna tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel

Du ska kunna beskriva logiska mönster matematiskt och med ord

Du ska kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp:

 Algebraiskt uttryck, numeriskt uttryck, variabel, mönster, talföljd, ekvation, vänsterled, högerled, prövning, antagande, likhet 

 

 

Veckoplanering:

 

 

v.

Pass 1

Pass 2

Pass 3

Pass 4

Uppgifter Som du ska göra! Uppgifter du inte hinner med under lektionen ska göras hemma.

Aktiviteter

6

     

Numeriska uttryck

Tolka och skriva uttryck

s.166-167

u. 4001, 4002, 4005, 4006, 4007, 4009, 4010, 4011, 4013, 4014.

Att diskutera numeriska uttryck

7

 

Algebraiska uttryck

Tolka, skriva och förenkla uttryck

 

s.168 - 172

”Uttryck med Tärningar” s.169

Algebraiska uttryck

8

Sportlov

9

Kommer du ihåg? (Socrative)

 

Mönster

Förenkla uttryck

 

s. 176  - 184

NCM - bygga mönster


Mönster EPA

10

     

Bedömningsuppgift Uttryck och mönster 

   

11

Ekvationer

     

s.187 -199 samt gruppuppgifter på Classroom

 

12

 

Prov: Ekvationer

       

 

 

Samverkat med eleverna i 7A, 7B, 7C, 7D, 7E 

 

 

Uppgifter

 • Bedömning algebra och mönster

 • Prov - Algebra och mönster

 • Muntlig uppgift mönster

 • Bedömning ekvationer

 • Prov Ekvationer

 • Bedömning algebra och mönster

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik kunskapskraven 7-9

Problemlösning

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett […] genom att välja och använda strategier och metoder med […] till problemets karaktär samt […] enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera (efter någon bearbetning)
väl fungerande sätt god anpassning formulera

METODER

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Ny aspekt
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda […] matematiska metoder med […] till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med […]
i huvudsak fungerande viss anpassning tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga relativt god anpassning gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva god anpassning mycket gott resultat.

RESONEMANG

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett […] och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med […] till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Framföra och bemöta matematiska argument
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som […]
till viss del för resonemangen framåt
för resonemangen framåt.
för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: