Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett skrin

Skapad 2021-02-12 11:50 i Nya Rydsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I detta arbetsområdet kommer du få träna på att följa en instruktion. Du kommer också få göra ett skrin med valfritt uttryck. Du ska välja ett substantiv som ska synas i ditt skrin.

Innehåll

Övergripande syfte från Läroplanen

Under arbetsområdet ska vi arbeta med att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Vad du ska få lära dig

Under arbetsområdet kommer du få träna på att följa en instruktion. Du kommer också träna på att skissa och sammanfogning. Du kommer träna på att använda verktygen linjal, såglådafogsvans, skivputs, monteringspelare, tving, och sandpapper.

Under arbetsområdet kommer du få träna på att måla trä. Du kommer träna på att blanda färger och måla. Du kommer också träna på att lacka.

Under arbetsområdet kommer du också få träna på att utvärdera ditt eget arbete. Du kommer skriva en loggbok.

När du är klar kommer vi ha en utställning och lägga upp lägga upp bilder på Nya Rydsskolans instagram.

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta

Under arbetsområdet kommer du få arbeta självständigt utifrån en instruktion. Läraren kommer vara med i salen och stötta men du förväntas själv följa instruktionen.

Vissa moment kommer vara nya och när du kommer till ett sådant moment i instruktionen kommer läraren att gå igenom hur du ska göra.

Efter att du genomfört ett moment ska du svara på frågor i en loggbok.

Lektionsplanering

Att göra ett skrin kommer ta flera lektioner.

Lektion nr. 1

Introduktion och skiss. Välj ett substantiv som ska synas i ditt skrin och rita minst tre skisser.

Lektion nr. 2

Såga och limma. Såga ut dina sidor till skrinet och limma ihop dem i monteringspelaren.

Lektion nr. 3

Såga ut locket och botten och limma fast dem på skrinet.

Lektion nr. 4

Slipa kanterna och såga isär skrinet.

Lektion nr. 5

Slipa kanterna och såga ut lister till locket.

Lektion nr. 6

Dekorera locket.

Lektion nr. 7

Måla skrinet.

Lektion nr. 8

Redovisning.

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Under arbetsområdet kommer du bedömas utifrån matrisen Ett skrin. Bedömningen kommer att ske under lektionerna och utifrån vad du skriver i loggboken.

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

Under arbetsområdet kommer du kunna välja mellan två olika storlekar på ditt skrin. Du kommer också få välja vilken symbol eller substantiv som du vill ha på ditt lock.

Begreppslista

 • Skiss: En snabbt ritad teckning. Används för att planera hur något ska se ut.

  Fogsvans: En såg som används för att kapa material. Kapa betyder såga av.

  Såglåda: En låda som monteras på bänken med bänkhakar. Lådan används för att såga räta vinklar med en fogsvans.

  Bänkhake: En liten cylinder som används för att spänna fast saker på bänken.

  Skivputs: En maskin som används för att jämna till trä. Skivputsen har ett slippapper som snurrar runt och  verktyg som används för att forma trä med. Raspen har ett mönster som ser ut som små trianglar på sig.

 • Slippapper: Ett papper som används för att göra trä och metall lent.

Hyvel: Ett verktyg som används för att jämna till trä så att det blir platt. 

Akrylfärg: En målarfärg som är gjord av olja.

Lack: En genomskinlig färg som används för att skydda ditt pussels yta.

Uppgifter

 • Gör en skiss till ditt skrin

 • Gör ett skrin

 • Utvärdera ditt skrin

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Ett skrin

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Skapa föremål i olika material
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att skapa ett skrin.
Kan skapa ett skrin på ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa ett skrin på ett noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa ett skrin på ett mycket noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Använda verktyg, redskap och maskiner
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att använda såglåda, skivputs och hyvel.
Kan använda såglåda, skivputs och hyvel på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Kan använda såglåda, skivputs och hyvel på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.
Kan använda såglåda, skivputs och hyvel på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.
Motivera val
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att motiveringar sina val
Kan ge enkla motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Kan ge utvecklade motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Kan ge välutvecklade motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Inspiration och skapande
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att hitta inspiration för skapande.
Kan behöva stöd i att ge förslag till inspiration och skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns att inspirera till skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns att inspirera till skapande. Söker själv efter saker att inspireras av. Arbetar på ett självständigt sätt.
Arbetsprocessen
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att driva arbetet framåt.
Kan behöva stöd i att driva arbetet framåt.
Kan driva arbetet framåt ganska självständigt.
Kan driva arbetet framåt på ett självständigt sätt.
Ge omdömen
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att analysera och värdera slöjdarbetet. Använder inga slöjdspecifika begrepp.
Kan ge enkla omdömen om hur arbetet gått och hur det påverkat resultatet. Använder få slöjdspecifika begrepp
Kan ge utvecklade omdömen om hur arbetet gått och hur det påverkat resultatet. Använder många slöjdspecifika begrepp.
Kan ge välutvecklade omdömen om hur arbetet gått och hur det påverkat resultatet. Använder många slöjdspecifika begrepp.
Tolka uttryck
 • Sl
 • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att berätta om skrinets utseende.
Kan föra enkla resonemang om symboler, färg och form på skrinet.
Kan föra utvecklade resonemang om symboler och färg på skrinet.
Kan föra välutvecklade resonemang om symboler, färg och form på skrinet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: