Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 2b: Modernism

Skapad 2021-02-12 12:22 i S:t Lars Gymnasium Linköping
Modernism
Gymnasieskola Historia
Du ska nu få en inblick i modernismens kulturepok under tidigt 1900-tal! Vad är det som gör att konsten och kulturen vänds upp-och-ner och att de unga vänder ryggen åt det gamla som varit?

Innehåll

 

Fördjupning

 

Du ska nu få möjligheten att välja och fördjupa dig inom en av nedanstående -ismer. Du ska både skapa ett eget verk (göra en egen konstnärlig tolkning) av din -ism samt beskriva dess historiska förändringsprocesser. Ni som läser estet-bild jobbar samtidigt med detta på bildlektionerna hos Sandra. Du ska redovisa muntligt för halva klassen genom att hålla en presentation på ca 5-10 min. Musikeleverna + åk 3/4 redovisar måndagen den 29 mars och bildeleverna torsdagen den 1 april.

 

Välj en –ism som du vill fördjupa dig inom:

 

 • Expressionism (musik, poesi, måleri)

 • Kubism (måleri)

 • Futurism (musik, poesi, måleri)

 • Dadaism (poesi, måleri)

 • Surrealism (poesi, måleri)

 

Material: Eva Nords Kultur- och idéhistoria (Liber 2013), Linas powerpoint om modernism, Hasse och Tages film Picassos äventyr (1978) samt egenfunna källor. Referera och källhänvisa löpande!

 

 

 

Krav på innehåll i redovisningen

 

 1. Presentera ditt eget konstverk som du själv skapat. Du ska alltså göra en egen konstnärlig tolkning den –ism du valt. Det gäller att vara -ismen trogen, dvs att du använder samma teknik och har samma attityd till omvärlden. Musikstycket spelas upp, den egenskrivna dikten läses upp, bilderna visas upp. Förklara hur du har tänkt och gått tillväga. Hur kan man tolka ditt verk? Vilket budskap vill du ge åhöraren/åskådaren?

 2. Berätta om en enskild aktör som varit betydelsefull och viktig för utvecklandet av din -ism. Förklara vem personen var, bakgrund, levnadsöde etc. Vilka tankar, idéer, mål och visioner hade personen? Vilken betydelse har denna person haft för just din -ism?

 3. Redogör för några stora historiska förändringar och viktiga händelser under din -ism. Hur såg världen ut under din -isms epok? Vilka var orsakerna till att din -ism utvecklades och skapades? Vilka blev konsekvenserna av din -isms påverkan på världen?

 4. Relaterad bildDra dina egna slutsatser kring modernismens påverkan på nutid och framtid. Hur har -ismen och aktören påverkat vår egen samtid? Vilka spår och influenser av modernismen ser du i dagens samhälle? Kan du finna någon modern tolkning av din -ism hos några nutida konstnärer/författare/artister? Vilken betydelse/funktion kan din -ism ha för framtiden?

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

Planering

 

V

måndagar

torsdagar

7

Genomgång impressionism, expressionism

Genomgång kubism, futurism

8

S P O R T L O V

9

Genomgång dadaism, surrealism

Jobba med uppgift

10

Film: Picassos äventyr

Film: Picassos äventyr + uppgift

11

Jobba med uppgift

Ingen lektion

12

Jobba med uppgift

Jobba med uppgift

13

Redovisningar Musikelever+åk 3/4

Redovisningar Bildelever

14

P  Å  S  K  L  O  V

 

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Modernism

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.
  His  -
 • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
  His  E

Matriser

His
Historia 2b: Modernism

Rubrik 1

E
C
A
Förändringsprocesser
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: