Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrottsalen Jupiter - Murgårdsskolan (Fritidshem, elevinflytande, idrottsalen, fysisk-aktivitet)

Skapad 2021-02-12 12:03 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 2 – 6
En återkommande dag där vi ha fysisk aktivitet, lekar och grupp övningar tillsammans i idrottssalen.

Innehåll

Arbetsområde/syfte 

 

Lekar fysiska aktiviteter och utevistelse:  

  

Natur och Samhälle: 

 

Nulägesbeskrivning 

Intresse samt behov för att delta i olika grupp-lekar finns i vår elevgrupp. Eleverna behöver träna på regler och hur man ska bete sig. Vi har målet att alla elever håller sig till Fairplay men det är någonting som måste förbättras och arbetas med kontinuerligt. Alla elever behöver träna på att klara av motgångar och förlust. Att träna på att delta i aktiviteter och lekar med andra än sina närmaste vänner är viktigt och inte alltid självklart i elevgruppen. 

 

Styrdokument 

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. 

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. 

 

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. 

 Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 

 

Mål 

Alla elever ska kunna leka med varandra och delta fullt ut i grupp-aktiviteter på ett ärligt samt schysst sätt. Det vi kallar Fairplay. Eleverna ska kunna klara av att hantera vinst och förlust. Elever ska behärska att förklara och föra fram samt stå för egna åsikter när det diskuteras om vad vi ska göra under idrottssalens pass. 

Metod 

Varje måndag så har vi ett pass i idrottsalen. Aktiviteterna är antingen förplanerade av oss pedagoger eller medbestämda av eleverna. Antingen genom diskussion sedan tidigare, förslag från förslagslådan eller på samlingsrundan idrottsalen. Ofta använder vi oss av demokratiska genom röstning.  

 

Eleverna väljer aldrig lag själva. Pedagogerna utser medvetet lag på ett sätt som blandar elevgruppen. Vi pratar om Fairplay och påminner om vikten att bete sig schysst. Eleverna får plats att uttrycka sin vilja i vad dem vill göra. 

Dokumentation 

Våra löpande vecko-utvärderingar används för att skriva kort om hur det har gått samt vad som gjorts. 

Vi börjar att använda oss av samling med eleverna innan man får gå - där har vi en kort utvärdering där eleverna är med och utvärderar. 

Börja använda loggbok. 

 

Uppföljning/avstämning  

Arbetsområdet löper under hela året, båda terminerna. Dock underlov så kan det variera. Det är möjligt att det sker mer än en gång under veckorna då. Oftast ej färre. 

Utvärdering 

 

Resultat 

 

Analys av resultat 

 

Nya mål 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: