👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skräcknovell 8c

Skapad 2021-02-12 12:30 i Djupedalskolan Härryda
Eleverna får läsa en novell, titta p specifika drag och sedan skriva en egen novell.
Grundskola 8 Svenska
Vi skriver noveller med tema skräck och syftet är att utveckla förmågan att bygga upp, samt skriva berättande texter.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris för skriva (skräcknovell)

Skriva

E
En del av kunskapskraven på C-nivå är uppfyllda.
C
En del av kunskapskraven på A-nivå är uppfyllda.
A
Koppling till uppgiften
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en skräckhistoria.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en skräckhistoria.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som en skräckhistoria.
Innehåll
 • Sv  E 9
Du skriver en skräckhistoria med minst en enkel gestaltande miljö- och personbeskrivning och använder enkla berättargrepp.
Du skriver en skräckhistoria med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Du skriver en skräckhistoria med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklande berättargrepp.
Struktur
 • Sv  E 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och novellens dramaturgi är enkel. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och har en tydlig struktur. t.ex. genom styckeindelning och/eller inledning och novellens dramaturgi är relativt komplex. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, styckemark- ering och effektiv inledning och novellens dramaturgi är komplex. Textbindningen är välutvecklad.
Språk
 • Sv  E 9
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar en skräckhistoria, t.ex. genom användning av adjektiv som skapar spänning och/eller stämning. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter berättelsen t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Stavning och skrivregler
 • Sv  E 9
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Du följer väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Textbearbetning
 • Sv  E 9
Du visar att du utifrån respons kan bearbeta din egen text.
Du visar att du utifrån respons kan bearbeta och utveckla din egen text.
Du visar att du utifrån respons, men även på egen hand, kan bearbeta och utveckla din egen text på ett väl fungerande sätt.