Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Capítulo 11 "El tiempo" + capítulo 12 "En el teatro"

Skapad 2021-02-12 12:45 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi jobbar med lärboken "Colores 6", kapitlen 11 "El tiempo" (vädret) och 12 "En el teatro" (på teatern).

Innehåll

Vecka: 6-12 

Bedömning: Skriftligt prov onsdagen den 24 och fredagen den 26:e mars. Provet innehåller hörförståelse, läsförståelse och en skrivdel.

Muntlig färdighet kommer att testas genom att eleverna får spela in väderleksrapporter på mobilen. 

Innehåll: Kapitel 11-12 i boken Colores 6, samt avsnittet "Mi cumpleaños". Sidor i boken: 92-105.
Kapitel 11: EL TIEMPO (sid 92-97)

Arbetsområde: El tiempo

Syfte: Att förstå innehållet i enkelt talat språk och texter där man beskriver vädret och berättar var man befinner sig. Att i tal och skrift kunna beskriva vädret och berätta var man befinner sig.

Innehåll: Kunna beskriva vädret och berätta var man befinner sig.Kapitel 12: EN EL TEATRO (sid 98-103)

Arbetsområde: En el teatro

Syfte: Att förstå innehållet i enkelt talat språk och texter som handlar om vad man tycker om och inte tycker om och vilka kläder man har på sig. Att med hjälp av enkla fraser och meningar i tal och skrift berätta vad man tycker om och inte tycker om, samt vad man har på sig.

Innehåll: Kunna berätta vad man tycker om och inte tycker om, samt att beskriva kläder.

 

MI CUMPLEAÑOS (sid 104-105)

Arbetsområde: Mi cumpleaños 

Syfte: Att förstå innehållet i enkelt talat språk och texter där man berättar och frågar om födelsedagar. Att kunna fråga och berätta om födelsedagar i skrift och tal.

Innehåll: Kunna fråga och berätta om födelsedagar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: