Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa år 6

Skapad 2021-02-12 13:00 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
Vi ska bege oss ut på en upptäcksfärd i Europa. Vi ska titta närmare på Europas olika naturlandskap respektive kulturlandskap och vad som präglar dessa. Vi är beroende av de resurser som jorden förser oss med. Hur kan vi ta till vara på jordens naturresurser på bästa möjliga sätt och verka för en hållbar utveckling?

Innehåll

MÅL

 • Du har kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att du kan samtala om processer som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och kan ge förslag på hur vi kan praktisera detta i vår vardag
 • Du kan även resonera kring orsaker till de ojämna levnadsvillkoren i världen och hur de kan förbättras
 • Vid fältstudier kan du använda kartor och enkla geografiska verktyg på ett fungerande sätt.

 

ARBETSFORMER

     Vi kommer att jobba tillsammans med boken "Geografi 4-6 Grundbok".

     Vi kommer att repetera natur och kulturlandskap. Undersöka hur Europas olika natur och kulturlandskap ser ut.

     Undersöka hur  Europas befolkning är fördelad, varför människor väljer att bo på vissa platser.

     Vi repeterar även processer som formar och förändrar jorden.

     Vi kommer vi att djupdyka in i texter, diskutera innebörden kring de olika begreppen som förekommer i texterna.

     Vi kommer att arbeta i grupper där ni ska få arbeta med hållbar utveckling/ människors levnadsvillkor.

     Kommer även innebära enskilt arbete.

     Inget prov.

 

    FÄLTSTUDIE:

    Vi kommer under en dag få möjlighet att undersöka natur/ kulturlandskap i vårt närområde.

    Vi kommer att undersöka hur vår stad är planerad och uppbyggd.

 

 

Begrepp att kunna

 

 • Naturlandskap
 • Kulturlandskap
 • Täktlandskap
 • Vegetation
 • Naturresurser
 • Fossila bränslen
 • Ekologisk
 • Hållbar utveckling
 • Global uppvärmning
 • Fairtrade
 • Tematisk karta
 • Topografisk karta
 • Tempererat klimat
 • Subtropiskt klimat
 • Tropiskt klimat
 • Polarklimat

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kunskapskrav geografi

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: