👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya Matematik Prima 1B VT 2021

Skapad 2021-02-12 13:00 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Vi tar avstamp ur läromedlet Prima matematik 1B
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att utgå från Prima matematik 1B. I Grundbok 1B arbetar eleverna vidare med talen 1 till 100. Först räknar eleverna addition och subtraktion 0-20 för att utöka till 0-100. Tallinjen, lägesord, tvådimensionella objekt, mönster och programmering, volym, problemlösning, tabeller och diagram samt klockan integreras på ett fantasifullt sätt i bokens teman.

Innehåll

Lärandemål:

Vilka kunskaper och färdigheter hoppas vi kunna lära oss?
 • naturliga tal 0-10
 • att markera tal på tallinjen
 • fler, färre och lika många
 • att räkna addition och subtraktion
 • sambandet mellan addition och subtraktion
 • olika räknestrategier
 • jämna och udda tal
 • tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • talområdet 0-100
 • räkna med pengar 0-20
 • lösa textuppgifter
 • tvådimensionella geometriska objekt
 • volym, liter och deciliter
 • längd, meter och centimeter
 • klockan, analog: hel- och halvtimme
 • talmönster
 • enkla tabeller och diagram
 • matematiska begrepp
 • enkel problemlösning
 • mönster och programmering (blockprogrammering i ScratchJr)

Undervisning:

På vilket sätt kommer vi att arbeta på lektionerna?

 • Genomgångar på tavlan
 • Diskutera och resonera matematik
 • Arbeta laborativt
 • Färdighetsträna i boken och genom spel/lekar
 • Olika matematikfilmer t.ex "Livet i Mattelandet"
 • Datalogiskt tänkande d.v.s skapa mönster och följa enkla stegvisa instruktioner

Bedömning:

Hur kommer läraren se vad du har lärt dig?

I det dagliga arbetet genom aktivt deltagande på lektionerna både enskilt och i grupp.                                                                                 Efter varje arbetsområde genomförs en diagnos.

 

Länktips:

Här kan du hitta information om detta arbetsområde:

Elevspel är en sida med olika spel i alla möjliga olika skolämnen. Välj vilket ämne du vill träna på och sätt igång. Man kan bli medlem och då spara sina kunskapspoäng och medaljer men det går lika bra att spela utan att vara medlem.                       www.elevspel.se

nomp.se finns både på nätet och som app. Här övar man färdighetsträning som man behöver bli snabbare och säkrare på.            www.nomp.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Prima 1B

Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
 • Ma  1-3
Jag kan kan räkna med hela tiotal, 10-100
Jag kan skriva siffror och räkna antal, 11-19.
Jag kan skriva siffror och räkna antal, 20-99.
Jag kan talraden 1-100.
Addition och subtraktion
 • Ma  1-3
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång.
Jag förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Jag kan räkna addition och subtraktion med hela tiotal.
Samband och förändringar
 • Ma  1-3
Jag förstår och kan använda begreppet hälften och dubbelt.
Algebra
Mönster
 • Ma  1-3
Jag kan skapa egna mönster med geometriska former.
Jag kan upprepa mönster såsom 2-hopp och 5-hopp.
Matematiska likheter
 • Ma  1-3
Jag kan räkna öppna utsagor addition och subtraktion med hela tiotal. Ex. 70 + _ = 90 Ex. 70 - _ = 60
Geometri
Geometriska objekt
 • Ma  1-3
Jag kan använda ord som beskriver läge. Ex. över, under, på, först och sist.
Jag kan rita och namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Jag kan skillnaden mellan cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Mätning av längd och volym
 • Ma  1-3
Jag kan mäta längd i cm och m.
Jag kan använda rätt längdenhet.
Jag kan mäta volym i dl och l.
Tid
 • Ma  1-3
Jag kan avläsa klockans halva timmar.
Jag kan räkna tidsdifferenser i hela och halva timmar.
Sannolikhet och statistik
Statistik
 • Ma  1-3
Jag kan läsa av en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram.
Jag kan tillverka en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram.