👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - mänskliga rättigheter och media

Skapad 2021-02-12 13:10 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap
Under dessa fem veckor kommer vi att arbeta med mänskliga rättigheter, barnkonventionen och media. Vi kommer att titta närmare på vilka rättigheter du som människa och barn har och prata vidare om vilka medier som finns samt vikten av media i en demokrati. Arbetsområdet avslutas med en skriftlig bedömningsuppgift samt en reklamaffisch om barnkonventionen.

Innehåll

Mänskliga rättigheter och media

Centralt innehåll:

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

·       Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

·       Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.

 

Under vår tid tillsammans kommer vi att träna på:

·        1) Vad de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter är för något och för vem dessa rättigheter gäller.

·        2) Vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

·        3)Vad media är, hur det fungerar och hur det ser ut i olika samhällen.

·       4) Begreppskunskap 

 

Vecka 4

 

 

 

 

Denna vecka ska vi arbeta med mänskliga rättigheter.

Vi kommer använda oss av PowerPoint, hörförståelse och övningsuppgifter för att få en bättre förståelse för mänskliga rättigheter.

Vecka 5

Denna vecka kommer vi fortsätta med mänskliga rättigheter och även arbeta med barnkonventionen.

Vi kommer ha genomgång, övningsuppgifter och en skriftlig reflektionsuppgift. Vi kommer även arbeta med områdets begrepp. 

Vecka 6

Denna vecka kommer vi gå in på vad media är och vad media har för uppgift. Vi kommer även arbeta med vad reklam är och varför det finns reklam.

Vi kommer se på film och arbeta med olika typer av media både i grupp och individuellt.

Vecka 7

Denna vecka fortsätter vi med reklam samt vi kommer även behandla källkritik.

 

 

 

 

 

Elevuppgift i grupp och källkritiska granskningar följt av diskussioner.

Vecka 8

Sportlov

Sportlov

 

Vecka 9

 

 

 

Sammanfattning av vad vi har arbetat med under vår tid tillsammans. Området avslutas med ett skriftligt test.

Diskussioner och reflektioner. Området avslutas med ett skriftligt test

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Enskild skrivuppgift

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om vad media är och varför det är viktigt i en demokrati. Eleven visar detta med ett enkelt resonemang.
Eleven har goda kunskaper om vad media är och varför media är viktigt i en demokrati. Eleven visar detta med något resonemang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad media är och varför media är viktigt i en demokrati. Eleven visar detta med flera resonemang.
Ny aspekt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt

Sh
Muntlig bedömningsuppgift - reklamaffisch

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du kan på ett enkelt sätt resonera om din kampanj utifrån barnkonventionen
Du kan på ett utvecklat sätt resonera om din kampanj utifrån barnkonventionen
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera om din kampanj utifrån barnkonventionen
Ny aspekt
Din kampanj är enkel och ditt budskap framgår i huvudsak.
Din kampanj är utvecklad och ditt budskap framgår tydligt.
Din kampanj är välutvecklad och ditt budskap framgår mycket tydligt.