Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 9 Svenska: Pedagogisk planering, Novelltema

Skapad 2021-02-12 13:26 i Tornhagsskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsa och skriva: Novelltema

Innehåll

Mål

Utveckla förmågan att

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- läsa och analysera skönlitterära texter

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Innehåll/Arbetssätt

 • Genomgång av novellens texttypiska drag; innehåll och struktur
 • Övning i att läsa, förstå, tolka och analysera två noveller
 • Skriva en novell efter given struktur (inre monolog, dialog, återblick, gestaltande beskrivningar)
 • Genomgång av skrivregler (satslära, styckesindelning, skiljetecken)
 •  
 •  
 • Studiematerial

Studi.se, Digilär, Texthäfte med arbetsbeskrivning (två noveller)

 

Examinationsform

- Analys av en novell. 

- Skriva en egen novell efter given struktur.

- Bearbeta din egen text utifrån respons.

 

Tidsåtgång

Ca 9 lektioner för hela arbetsområdet.

 

Bedömning

Din förmåga att:

- skriva en egen novell som följer dramaturgikurvan (inledning, konflikt/problem, upptrappning och vändpunkt).

- skriva målande, dvs. med levande miljö- och personskildringar genom bl.a sinnesintryck, inre monolog, gestaltning, metaforer och liknelser.

- skriva en text med korrekt styckesindelning, dialogform och skiljetecken.

- granska din text och göra den bättre.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: