👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter och snö 2021

Skapad 2021-02-12 13:48 i Fiskens förskola Bollnäs
Projekt med utgångspunkt från vinter och snö.
Förskola
Det är vinter och vi har snö på vår gård. Det finns mycket vi kan leka och upptäcka tillsammans med hjälp av snön.

Innehåll

Nuläge

Det är vinter och snö på vår gård. Barnen leker med snön och undersöker den på olika sätt. 

Mål

Vi vill ge barnen utmaningen att tänka vidare och lära sig mer om snön och dess möjligheter och egenskaper.

Genomförande, Hur gör vi?

Visa barnen hur man kan leka i och med snön, tex snögubbar, kojor, kakor, snöänglar, spår med mera.

Exprimentera med snö och is tex. spruta vatten på den, ta in snö, låta snön smälta och frysa igen.

Vi kommer planera för aktiviteter som knyter an till SNÖ. Men också försöka fånga de spontana funderingarna eller experiment som barnen kommer med.

Vi använder oss av sånger, ramsor och böcker i temat vinter och snö.

Vi reflekterar under arbetets gång hur vi kan gå vidare med fler utmaningar.

Vi dokumenterar med foton och unikum.

Alla barn kommer få möjlighet att vara med utifrån sina förutsättningar och intresse. 

 

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Vi använder oss av reflektion och analys-verktyget i Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18