Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism, buddhism och New Age (v.7-12/13))

Skapad 2021-02-12 13:53 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med två av världsreligionerna: hinduism och buddhism. Vi kommer att lära oss fakta om religionerna, jämföra olika religioner, titta på hur samhället och religionen har påverkat varandra m.m. Vi kommer även arbeta med nyare livsåskådningar som t.ex. New Age.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet och målet med att arbeta med det här området är att:

- du ska få grundläggande kunskaper om de båda religionerna hinduism och buddhism.

- du ska kunna se likheter och skillnader mellan de båda religionerna och övriga världsreligioner och förstå vad dessa beror på.

- du ska få en ökad förståelse kring hur religion och samhälle påverkar varandra, samt hur människor påverkas av den tro de har och det samhälle de lever i.

- du ska förstå varför nya religiösa riktningar/livsåskådningar har växt fram och ge exempel på någon sådan

Undervisning

- genomgångar

- filmklipp

- läsa i boken

- övningar

- gruppuppgifter

- diskussioner m.m.

 

Examination

- Skriftligt prov

- Kunskaper visade på lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Hinduism, buddhism och New Age åk 9 vt21

Religion

F
E
C
A
Världsreligionerna
Når ej kunskapskravet i detta område.
Du har grundläggande kunskaper om hinduism och buddhism och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om hinduism och buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om hinduism och buddhism och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Når ej kunskapskravet i detta område.
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religionerna.
Samband med samhälleliga förhållanden
Når ej kunskapskravet i detta område.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Når ej kunskapskravet i detta område.
Du kan föra enkla resonemang om hur olika livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur olika livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur olika livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Information & källor
Når ej kunskapskravet i detta område.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas relevans och trovärdighet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas relevans och trovärdighet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas relevans och trovärdighet.
Moraliska frågeställningar, etiska begrepp och modeller
Når ej kunskapskravet i detta område
Eleven kan resonera om moraliska frågeställningar och värderingar genom att för enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera om moraliska frågeställningar och värderingar genom att för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera om moraliska frågeställningar och värderingar genom att för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: