👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering3_Projektavstämning_Farsta_förskolor_Mullvaden

Skapad 2021-02-12 13:55 i 181371 Förskolan Gullängen Stockholm Farsta
Förskola
Vi startar vårterminen med att visa tidigare dokumentation för barnen. Vi tittat på barnens arbete för att återuppleva det vi gjort och återväcka intresse och nyfikenhet kring ämnet i barngruppen för att arbeta vidare med Hållbar Framtid

Innehåll

 

Innehåll

 

Vad (innehåll):

 

Vi har arbetat med vårt tema hållbar framtid där barnen har valt egna projekt utifrån deras intresse inom temat. Vi har pratat om hållbar framtid och att det även handlar om oss själva som individer, våra handlingar och hur vi tar hand om oss själva.

 

Intresset för djurens livscykel och återvinning är stort hos barnen. De plockar alltid upp skräp i naturen och på våra promenader till äng och parklek. Barnen frågar alltid vem är det som skräpar ner? Återvinningsstationen som är på vägen till skogen är alltid intressant, vi stannar till och går igenom de olika container som är där, ibland har vi haft turen att se när de ska tömmas. Barnen undrar vart skräpet då tar vägen. Alla frågor vi får tar vi med oss och arbetar vidare med. 

 

Förståelsen och tänkandet kring vårt tema hållbar framtid  finns ständigt med barnen väldigt medvetna om att vissa saker inte bör vara där, tex skräp, burkar och glas. Varför det inte är bra att det ska finnas i skogen, djurens hem förstörs och djuren kan även skadas. Sopsortering har varit något barnen också blivit intresserade av, varför det är viktigt att sortera och hur det påverkar vår  jord negativt om vi inte gör det.

 

Varför (syfte):

 

Syftet är att få barnen mer medvetna om sin roll i samhället och vikten av att ta hand om sig själv och sin hälsa. Hur ska vi vara mot varandra? Vad får vi göra i naturen? Vi valde detta tema för att vi såg ett stort intresse från barnen och tyckte att det var viktigt att bygga vidare på deras tankar om naturen och vårt samhälle. Barnen reagerar på allt skräp som ligger överallt.  

 

 

 

Hur (metod):

 

Vi börjar med att prata om hållbar framtid och vad det har för betydelse. Vi pratar om återvinning, nedskräpning och vad som kan hända om vi skräpar ner i våra skogar och vatten. Vi tittar i böcker, ser olika filmer om återvinning söker information på internet och så har de egna kloka svar på problemet med nedskräpning och hur djuren lever. Vi går till skogen en gång i veckan och pratar om naturen runt i kring oss, leker lekar och samlar skräp. Barnen har många kloka förslag och lösningar på hur vi ska göra med djuren som skadar sig i skogen och hur de kan komma på lösningar för att snabbt göra rent i vår värld.

 

Barnens fantasi och kreativitet sätter fart. De väljer ett projekt att arbeta med, här har barnen bestämt själva vad de ska skapa och hur de ska se ut. De pratar om djursjukhus som de vilda djuren själva kan gå till när de skadar sig. Projekten växer fram och skogen, sjukhus till de vlda djuren, skräpsamlarcyklar, robotar, naturflickor och blommor skapas.

 

Barnen har använt olika material och tekniker för att sätta ihop sina projekt. Vi har samlat pinnar kottar stenar, mossa  och löv som de har använt i sina projekt. De har arbetat med lera, målat och haft färglära för att få till rätt nyans till de olika djuren, hus och städredskapen. Alla barn är med och bidrar med sin kunskap och fantasi till en bättre värld.

 

Vi kommer fortsätta att arbeta med hållbar framtid där barnen kommer att vara indelade i mindre grupper tillsammans med grannavdelningen Ormen Det kommer att vara ämnes indelat där Ikt, naturvetenskap, Hälsa och rörelse, skapande och språk, sång musik och dans är ämnena. Matematiken och hållbar Framtid kommer att ingå i alla ämnen. Barnens tankar, ideer och nyfikenhet kommer att stå i fokus för vårt fortsatta arbete med Hållbar framtid.

 

 Vi utgick från följande läroplansmål:

 – ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 – förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 – förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Vi fokuserade på följande åtgärdsförslag från WKI:

Hållbar utveckling bör genomsyra större delen av verksamheten. Vi arbetar efter ett årshjul, där kommer hållbar utveckling in i alla olika fokusområden.