👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering v 7-13

Skapad 2021-02-12 14:49 i Treälvens förskola Östersund
Förskola
Leken

Innehåll

Vår planering för veckorna 7-13 kommer att vara inriktad på leken. Vårt mål är: 

• att ge barnen verktyg för att öka sin leklust.

• att vi vuxna ska bli mer delaktiga i barnens lek

• vi kommer att använda oss av Igelkott och Kanin som kan komma och stötta i leken. 

• vi tar hjälp av lekstarka barn som kan inspirera andra barn till lekar

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18