Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A: Tabeller och diagram

Skapad 2021-02-12 15:42 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Under några veckors tid kommer vi arbeta inom området tabeller och diagram. Eleverna kommer att få arbeta med att läsa av och göra egna tabeller, liksom att läsa av stapeldiagram. De kommer även att få göra en mindre undersökning och presentera den med hjälp av diagram.
Grundskola 4 Matematik
Hur läser man egentligen av en tabell? Hur gör man en egen tabell? Hur läser man av ett stapeldiagram och hur kan man själv göra en egen undersökning? Dessa frågor och fler kommer du att få svar på i vårt arbete med tabeller och diagram.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Hämta fakta ur tabeller.
Ordna fakta i en tabell.
Läs av och förstå stapeldiagram och veta att det finns andra typer av diagram.
Göra en avprickningstabell.
Rita stapeldiagram.
Kunna använda begreppen tabell, avprickningstabell, diagram, stapeldiagram, x-axel, y-axel, median, medelvärde.

 

Hur ska vi lära oss detta

Under lektionerna kommer vi att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer att arbeta med praktiska övningar enskilt eller med flera kamrater. Till exempel kommer alla elever göra egna undersökningar. Vi kommer att arbeta med färdighetsträning i matematikboken och på Bingel. Vi kommer använda diagnosen för att hjälpa oss att se vad var och en behöver träna mer på. 

 

Hur bedömmer läraren mina kunskaper?

Bedömning sker under gemensamma och individuella arbeten. Du kan visa vad du kan genom samtal, gruppaktiviteter, enskilt arbete i matteboken, arbetspapper, på Bingel och liknande. 

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna, samt målen och kunskapskraven. Med hjälp av matrisen kommer du och läraren kunna checka av vad du kan och vad du ska träna vidare på.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6

Matriser

Ma
Undersökning och diagram

Uppnår målen
Mer än uppnår målen
Hämta och ordna information
Du kan hämta information ur enkla tabeller och stapeldiagram. Du kan ordna den information som du hittar, till exempel i storleksordning.
Du kan hämta fakta ur tabeller och stapeldiagram med mycket information. Du kan ordna den information som du hittar, till exempel i storleksordning, och jämföra olika delar ur tabeller och diagram.
Använda fungerande metoder
Du kan genomföra en undersökning med tillhörande avprickningstabell och ett enkelt stapeldiagram. Med lite hjälp av vuxen kommer du ihåg att sätta ut rubrik och gradera axlarna på ett lämpligt sätt. Andra elever kan förstå dina diagram. Du kan även göra enkla tabeller.
Du kan genomföra en undersökning med tillhörande avprickningstabell och diagram. Du kan även göra egna tabeller. Dessa tabeller kan visa flera olika delar (kolumner) med olika typer av information (t.ex. olika sjöars djup och area). Du sätter på egen hand ut rubrik och graderar axlarna på ett lämpligt sätt. Andra elever kan förstå dina diagram.
Samtala
Du deltar och lyssnar när andra berättar om sina undersökningar. Du försöker besvara frågor och kan ibland komma med egna frågor. Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur du gjort och tänkt när du genomfört din egen undersökning.
Du kan tydligt berätta hur du genomfört en undersökning och använder då passande begrepp. Du ställer frågor och berättar om egna tankar på ett sätt som för samtalet framåt.
Använda ett matematiskt språk
Du kan förklara de flesta begrepp vi arbetar med på ett sätt som gör att de flesta förstår.
Du kan tydligt och med säkerhet förklara de begrepp vi arbetar med och använder dem när du pratar om matematik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: