👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B

Skapad 2021-02-12 16:33 i Nyhedsskolan Rättvik
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
Den här terminen kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna på olika sätt inom addition och subtraktion, räkna med tal i bråkform, decimalform och procentform. Vi kommer att träna tabeller och diagram samt längdenheter, viktenheter, volymenheter och tidsenheter. Vi kommer även att träna på medelvärde, typvärde och median.

Innehåll

Det här ska vi lära!

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • tabell och diagram
 • medelvärde, typvärde och median
 • bråkform, decimalform och procentform
 • längdenheter, viktenheter, volymenheter, tidsenheter
 • decimaltal (tiondelar, hundradelar)
 • taluppfattning inom talområdet 0 - 1 000 000.
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • skriva egna matematiska problem
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt

 

Så här ska vi jobba!

 • du kommer att få lyssna på genomgångar.
 • du kommer att få förklara hur du tänkt.
 • du kommer att få arbeta med läromedlet Favorit Matematik 5B.
 • du får möjlighet att använda konkret material.
 • du kommer att föra matematiska resonemang i par, grupp och i hel klass.

 

Så här ska du få visa!

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • skriftliga prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik Åk 5 Favorit matematik 5B

Du uppnår inte målet
INSATS KRÄVS
Nivå 1 - Du har nått delar av målet
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
Nivå 2 - Du har nått målet
GODTAGBARA KUNSKAPER
Nivå 3 - Du har nått målen med god marginal
MER ÄN GODTAGBARA KUNSKAPER
Stora tal-taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 1 000 000
Du behöver utveckla din förmåga att kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 1 000 000
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde.
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till en miljon.
Du har en god uppfattning av talens värde.
Stora tal-De fyra räknesätten
Du ska kunna räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet
 • Ma
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att kunna räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet
Du kan räkna med de fyra räknesätten när talen är enkla. Du är osäker på multiplikation och division med nollor på slutet.
Du kan räkna med de fyra räknesätten samt multiplicera och dividera tal med nollor på slutet.
Du har inga som helst svårigheter med att räkna med de fyra räknesätten.
Decimaltal
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla decimaltal
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att kunna läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla decimaltal
Du kan läsa och skriva decimaltal. Du kan med viss hjälp addera och subtrahera decimaltal.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla tal. Du kan göra enkla uträkningar i flera steg.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt göra uträkningar i flera steg i både addition och subtraktion.
Viktenheter, volymenheter och längdenheter.
Du ska kunna jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att kunna jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter
Du känner till vikt- och volymenheter, du är osäker på att växla mellan enheterna.
Du känner dig ganska säker på att jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter
Du känner dig säker på att jämföra, använda och växla mellan olika volym- och viktenheter. Du kan arbeta med lite klurigare uppgifter som kräver att du tänker i flera olika steg.
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av och konstruera tabeller och olika sorters diagram samt kunna räkna ut medelvärde
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att kunna läsa av och konstruera tabeller och olika sorters diagram samt kunna räkna ut medelvärde
Du kan läsa av tabeller och diagram, du tycker det är svårt att konstruera tabeller samt stapel- och linjediagram.
Du kan läsa av tabeller och diagram, du kan konstruera tabeller samt stapel- och linjediagram med viss hjälp.
Du har inga svårigheter att läsa av tabeller och diagram, du kan även konstruera egna undersökningar, tabeller samt stapel-och linjediagram.
Skala
Du ska förstå och kunna använda skala samt begreppen förstoring och förminskning
 • Ma  4-6
Du behöver utveckla din förmåga att förstå och kunna använda skala samt begreppen förstoring och förminskning
Du kan med hjälp förstora och förminska enkla figurer, du förstår att skala visar hur stor förstoringen eller förminskningen är.
Du förstår och kan använda skala samt begreppen förstoring och förminskning.
Du har goda kunskaper om skala och kan konstruera egna ritningar och uppgifter.