👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2021-02-12 22:34 i Parkskolan Norrtälje
Kunskaper i matematik för årskurs 1, höstterminen.
Grundskola 1 Matematik
Matematik åk 1

Innehåll

Arbetsområdets namn

Matematik

Övergripade mål och läroplanens syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål för eleverna

-Du ska kunna skriva siffrorna 0-10. -Du ska veta talets värde 0-10. -Du ska kunna dela upp talen 0-10 på olika sätt. -Du ska kunna 10-kamraterna -Du ska känna igen och säga talen 0-20. -Du ska kunna använda addition 0-10 och veta vad addition betyder. -Du ska veta vad likhetstecknet betyder. -Du ska känna till dubbelt och hälften. -Du ska kunna klockans hela timmar. -Du ska kunna räkna med pengar; enkronor, femkronor och tior.

Arbetssätt - undervisningens innehåll

Vi arbetar med läromedelsböcker, mattespel och laborativt material. Vi för matematiska samtal och resonemang dagligen, både i grupp och individuellt med läraren. Vi arbetar med räknesagor, individuellt och i grupp. Samarbete i grupp med laborativ matematik.

Bedömning och ev. matriser

Att du som elev deltar aktivt under lektionerna. Återkommande diagnoser utifrån läromedel. Utvärderingar av arbetet tillsammans med eleven.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik årskurs 1

Ny nivå
beträffande tal och talens beteckningar
Kan talraden 1-10, i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan talraden 1-20, i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter givet tal.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan ramsräkna upp till 100.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan ordningstalen 1-10.
Påbörjat
På god väg
Kan
Förstå innebörden av ental och tiotal.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan forma siffrorna 0-10 på rätt sätt.
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande räkning med positiva heltal

Ny nivå
Förstå innebörden av addition.
Påbörjat
På god väg
Kan
Förstå innebörden av subtraktion.
Påbörjat
På god väg
Kan
Förstå innebörden av likhetstecknet.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan använda och förstår begreppen hälften och dubbelt.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan använda och förstå begreppen udda och jämnt.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan lösa räknesagor muntligt.
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande rumsuppfattning och geometri

Ny nivå
Kan avsluta ett påbörjat mönster samt göra egna mönster.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan känna igen cirkel, triangel, rektangel och kvadrat.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan använda lägesorden under, över, i, på, bredvid, bakom, framför.
Påbörjat
På god väg
Kan

beträffande mätning.

Ny nivå
Kan veckodagarnas namn i rätt följd, samt vet vad som kommer före och efter given dag.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan namnge de fyra årstiderna i rätt ordning.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan hel- och halvtimma på klockan.
Påbörjat
På god väg
Kan
Kan mäta små föremål i centimeter (cm) med hjälp av linjal.
Påbörjat
På god väg
Kan