Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2021-02-13 02:17 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Biologi
Fast det är riktigt kallt och snöigt på vintern finns det ändå liv ute i naturen. Hur fungerar naturen på vintern? Hur klarar sig växterna och hur hittar djuren mat? Hur gör djuren för att hålla sig varma?

Innehåll

Centralt innehåll

§  Djurs, växters och andra organismers liv.

§  Namn på vanligt förekommande arter.

§  Samband mellan organismer och den icke levande miljön, som kyla och snö.

§  Organismers anpassningar.

 

Naturen på vintern

När du arbetat med "Naturen på vintern" ska du kunna:

§  Ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern.

§  Ge exempel på hur olika växter klarar vintern.

§  Förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan.

 

Arbetssätt

 Vi kommer att arbeta på följande sätt:

§  Läroboken "Koll på No" avsnittet "Naturen på vintern".

§  Arbetsblad ” När vintern kommer” och ”Djuren på vintern samt ”Vinterns alfabet”

§  Läsa Plussidan ”Hardjur”

§  Film från SLI

§  Undersökningar med dokumentation kring energianvändandet i vår vardag.

§  Diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

§  Prov med frågor om det vi har lärt oss.

 

Begrepp

Dvala, energi, frysa sönder, förråd, gryt, ide, isolering, kristall, labyrint, minusgrader, stannfågel, vinterståndare, övervintra.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom att kontrollera:

§  hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna

§  delaktigheten i undersökningarna

§  hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar

§  dina resultat på provet

 

V. 7

Film SLI. Vintern är här.

s.54 – 55 När vintern kommer.

ARB När vintern kommer.

 

V. 8

s 56 – 57 Djuren på vintern.

Film SLI Vinterfåglar.

s.58 - 59 Däggdjur som sover/som är vakna.

 

V. 10

Repetition.

s. 60 Fotspår i snön

s 41 Arb Plussida Hardjur.

Film SLI. Snöland.

Prov

Utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: