👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skills 5

Skapad 2021-02-13 09:03 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Skills åk 5
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att arbeta med läroböckerna : Skills textbook och workbook för åk 5. Vi kommer att arbeta på olika sätt och öva på läsa, höra, tala och skriva. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik. Vi får också träna på att skriva egna texter.

Innehåll

Skills Unit 1,  åk 5

Skills är indelad i 4 Units och varje Unit  innehåller 3 kapitel och en skrivuppgift.

Unit 1 innehåller  chapter 1, 2 och 3 och handlar om : At the airport, Asking the way och Superpowers

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Läsa     - Jag kan läsa och förstå en instruktion.

Höra     -  Jag förstår när någon ger en enkel instruktion.

Skriva  -  Jag kan skriva en enkel instruktion 

Tala     - Jag kan ge en enkel instruktion.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Kapitel 1 At the airport   

Kapitel 2 Asking the way 

Kapitel 3 Superpowers

 

Vi ska arbeta med texter från textbook.

Vi ska arbeta med övningar i workbook.

Vi ska arbeta med digitala övningar på nok.se och glosor.eu.

 • Du ska lära lära dig nya ordgrupper : på flygplats vägbeskrivningar, adjektiv (beskrivning av hur någon/ngt är)
 • Böja verb i nutid: run- runs, fly- flies, miss- misses
 • Ordningstal: the first, the second...
 • Komparera adjektiv: flexible, more flexible, the most flexible
 • Läsa och lyssna till instruktioner
 • Tala och skriva: ge instruktioner

 

Hur?

 • Vi tittar på bilder och läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp ordförrådet.
 • Vi läser/lyssnar på texter, enskilt/tillsammans/övningar digitalt och lär oss de nya ordgrupperna och tittar på hur texten är uppbyggd.
 • Vi övar på att på att tala och ge instruktioner med hjälp av bilder i workbook samt genom att instruera varandra.
 • Vi läser högt, tyst och i par. Vi lyssnar dessutom till instruktioner via digitala övningar.
 • Vi skriver och ger instruktioner.
 • Vi övar på grammatik kopplat till texten i textbook genom att lära oss fraser och vi  skriver text med verb, ordningstal och adjektiv som tillhör Unit 1.

 

 

Detta kommer vi att bedöma - Din förmåga att ...

-  förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

- förstå och tolka innehållet i skrift. 

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Bedömningen sker genom:

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Digitala övningar
 
 
 

 Hjälp för denna sida

Om Unikum

Sveriges största webbtjänst för samarbete kring mål, planer och kvalitet i förskola och skola.

Om Unikum

Kontakta oss

Nyheter från Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska, arbetsmatris 4-6

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Lyssna och förstå
Lyssna och förstå huvudinnehållet i talad, enkel engelska.
 • En  E 6
Läsa och förstå
Läsa och förstå huvudinnehållet i elevnära texter.
 • En  E 6
Tala
Tala enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
Tala
Aktivt delta i olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  E 6
Skriva
Skriva enkelt, begripligt och sammanhängande om välbekanta ämnen.
 • En  E 6
Skriva
Skriva enkla meddelanden och instruktioner.
 • En  E 6
Skriva
Skriva artighetsfraser i tex brev.
 • En  E 6
Skriva
Omformulera texten när jag inte hittar rätt ord.
 • En  E 6
Kultur
Berätta något om kultur/ levnadsvillkor ( t ex högtider/skolan) i några engelsktalande länder.
 • En  E 6
Ansvar
Ta ansvar för mitt skolarbete.
 • Gr lgr11