👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bryta om - Romanläsning, vt 21

Skapad 2021-02-13 10:07 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Skriva berättande text utifrån någons perspektiv i ungdomsbok.
Grundskola 8 Svenska
Öppna nya världar genom att läsa! Ju mer du läser, desto säkrare blir du. Du stimulerar din fantasi, ökar ditt ordförråd och lär dig tolka texter och samtala om de upplevelser du får.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Under området läser vi ungdomsboken "Bryta om" av Åsa Anderberg Strollo, skriver läslogg och samtalar.  

Som avslutande uppgift skriver ni en berättande text utifrån ett annat perspektiv. Du väljer en av personerna runt Minna Krall och skriva ur dennes synvinkel. Texten ska innehålla gestaltande beskrivningar och vara dramaturgiskt uppbyggd. Vi tränar på detta före skrivandet och går igenom några exempel som kan vara användbara när ni skriver berättande text. 

Några exempel på berättande text kan vara t ex dagbok, brev, en dag eller avsnitt i boken skrivet ur någon annans perspektiv.

Matriser

Sv
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Samtala om texter, sokratiskt samtal
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Tolka och resonera, analysera skönlitterär text
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva berättande text med gestaltningar och miljöbeskrivning
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva berättande text ur en annans perspektiv
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.