Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Afrika - kolonialism och frihet

Skapad 2021-02-13 13:01 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Historia
Vilka kulturer fanns i Afrika under medeltiden? Hur påverkades kontinenten av kontakten med Europa? Hur har dagens Afrika påverkats av historiska skeenden?

Innehåll

I momentet tränar vi på att:

- resonera utifrån historiska begrepp

- förklara samband mellan olika tidsperioder

- förklara orsaker och konsekvenser

Matriser

His
Afrika - kolonialism och frihet

Centralt innehåll

  • His  -   Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
  • His  -   Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet-, men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
E
C
A
Redogöra
Du redogör för viktiga förändringsprocesser i Afrika.
  • His  E
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Olika tolkningar
Du visar exempel på olika tolkningar.
  • His  E
Jämför tolkningar och förordar en med enkla motiveringar
Använder nyanserade motiveringar
Orsaker och konsekvenser
Du resonerar genom att förklara orsaker och konsekvenser.
  • His  E
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Samband mellan tidsperioder
Du förklarar samman mellan historiska skeenden och nutiden,
  • His  E
Översiktligt med enkla exempel
Utförligt med enkla exempel
Utförligt och nyanserat med komplexa exempel samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband
Begrepp
Du använder historiska begrepp för att utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  • His  E
Några begrepp med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: