👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mångfald och kultur

Skapad 2021-02-13 13:57 i Täby Förskola Ullna Kunskap i Österåker AB
Förskola
Efter barnens intresse har vi valt att resa iväg för att fånga mångfald och kultur från världen

Innehåll

Mångfald och kultur

Vi har lyssnat på barnen och deras intresse och detta har resulterat i att flera pratar om länder/språk och hur det är i världens olika hörn.

 

Mål

Med öppenhet och respekt lära sig om sin kulturella identitet samt kunskap och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald

 

Syfte

 

Förståelse och medmänsklighet

Att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Detta ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Alla barnen i Förskolan skall få en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.

 

 

 

Insatser

Vi kommer att resa iväg till olika länder så vi fyller vår rese kappsäck med olika material från olika delar av världen.

På ett lekfullt sätt ”reser” vi och utforskar delar i världen för att lära oss om 

olika kulturer/natur/klimat /traditioner m.m 

På detta sättet får vi en blick ut i stora välden.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18