👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva i världen

Skapad 2021-02-13 15:32 i Veta skola Mjölby
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi ska arbeta med vår omvärld. Vad en karta är och våra fyra väderstreck. Hur kan familjer se ut och bo och varför behöver ibland människor flytta.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska få lära dig;

 • Hur en karta ser ut och vad färgerna betyder.
 • Vad väderstrecken heter.
 • Din adress.
 • Var i världen du bor (land, landskap, kommun, stad, samhälle).
 • Hur olika familjer kan se ut.
 • Olika sätt att bo (boendeformer).
 • Varför människor flyttar i världen och inom ett land.


Så här ska vi arbeta

Vi ska;

 • Diskutera i par och tillsammans.
 • Läsa fakta.
 • Titta på kartor.
 • Skriva och rita. 

 

Det här ska bedömas

 • Du kan berätta om var du bor i världen.
 • Du ska kunna din adress.
 • Du vet vad en karta är.
 • Du kan väderstrecken. 
 • Du kan berätta något om varför människor flyttar.
 • Du deltar aktivt på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3