👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7E Var kommer du ifrån? ¿De dónde eres? Var bor du? När fyller du år

Skapad 2021-02-13 21:02 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola F Moderna språk - språkval
Du ska lära dig att berätta/ställa frågor om var du bor, varifrån du kommer samtidigt som du lär dig att beskriva platserna med landskapsord. Du ska också lära dig att berätta när du fyller år.

Innehåll

Varför ska du lära dig att berätta/ställa frågor om när du fyller år, var du bor, varifrån du kommer, beskriva platserna och  landskapsord?

Du ska kunna berätta om dig själv. Utveckla kunskaper i spanska i olika områden och sammanhang där språket används. Du ska utveckla tilltro till din egen förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften.

Du ska kunna delta i samtal och berätta om vardagliga saker som är välbekanta för dig. 

Tidsperiod Vecka 2 - 5

Vad ska du lära dig under det här moment?

 • Att ställa fråga och berätta var man är ifrån, var man bor och beskrivning av olika länder och städer. Detta finns i Kap. 5 sidan 20 och 21 i textboken Vale 7.
 • Hur man använder verbet Ser och Ser de.       Ser: att vara       Ser de: att vara ifrån.            Vivir: att bo.      Estar: att befinna sig, att ligga geografisk, att mår.  Du ska kunna böja dem, d v s du ska kunna säga jag är, jag är ifrån och jag bor 
 • Landskapsord t ex. Berg, ö, hav mm
 • Repetition av orden una - un / el - la tillsammans med landskapsord
 • Beskriva Sverige.
 • Frågeord för att kunna ställa frågor ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿De dónde? De finns på sidan 84 i textboken Vale 7
 • Repetition av ordet Hay som betyder Det finns
 • Genitiv De. Repetition om Vad heter Ländernas huvudstäder
 • Du ska kunna använda ordet hay (det finns) och ordet många: mucho/muchos/muchas.
 • Begrepp: i mitten (En el centro)
 • Adjektiv stor/liten/fin/söt

Hur ska vi lägga undervisningen

Varje lektion börjar vi med hälsningar på spanska, sammanfattning av den tidigare lektion, korta genomgångar, tittar på video klipp med förklaringar om hur man använder orden för att berätta varifrån man är och var man bor,

vi arbetar med lektion uppgifter både digital och skriftlig med övningar från övningsboken,

använder textboken Vale 7 och Vale 7 webbsidan där man lyssnar på texterna från textboken, öva på glosor och gör övningar. 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17

Hur ska du visa dina kunskaper?

Jag kommer att bedöma dina lektionsuppgifter, om du använder material som delas ut för att underlätta din lärande, ditt deltagande på lektion, din förmåga att använda språket under lektionstid och 

läsförståelse tor 21,

hörförståelse förhör ons 4 feb. och prov tis 16 februari

V. 2

VAD

Lära sig nya ord och läsa och förstår en text som handlar om var olika personer är ifrån.

HUR Vi går igenom ordlistan på sidan 87 och 88 i textboken. Vi läser och lyssnar på texterna. Vi arbetar med olika övningar i övningsboken Vale 7 och på webbsidan. Läsförståelse övning på torsdag.

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17

V. 3

VAD 

Läsförståelse där du svarar på enkla beskrivningar om olika kända platser. 

Namn på landskapsord 

Bilda meningar 

Verbet Vivir och Ser

Läsförståelse. Beskrivning av Sverige. 

Bestämd artikel.

Läsförståelse om en Latinamerikansk land.

Frågeord: ¿Dónde? ¿Cuántos? ¿De dónde? ¿Cómo?

HUR Gör övningar på webbsidan Övningsmästaren Vale 7 Kapitel ¿De dónde eres?. Läsförståelse på texten ¿De dónde eres?

Öva hemma på de nya orden och uttryck.

V. 4. 

VAD 

Fortsätter att träna landskapsord och beskrivningar av olika platser. 

Ordet Hay: det finns

Verb Ser de: att vara ifrån

Läsförståelse. Text om Sverige

Verbet Vivir: att bo.

Öva att skriva en kort och enkel text där du använder de nya orden.

Öva på att delta i ett kort samtal

HUR. Arbeta med övningar från övningsboken. Skriv övningar i ditt skrivhäfte och svara på dem. Öva hemma på de nya orden och uttryck. 

Öva på dialogen: ¿De dónde eres? Yo soy de .... y ¿Dónde vives? yo vivo en ....

¿De dónde es tu amigo? Mi amigo es de ...¿Dónde vive tu amigo? mi amigo vive en ...

V. 5

VAD 

Ordet muy/mucho/muchos/mucha/muchas. 

Hörförståelse. 

HUR:  Övningar inför hörförståelse.

 Vi tittar på videoklipp om muy/mucho och skriftliga uppgifter under lektionstid. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vjm-1XtO9uU

https://www.youtube.com/watch?v=rWzAe0j8PNI

Vecka 6 

VAD  Årstiderna, veckodagarna, månaderna, dagens datum och år. Lära sig att ställa frågor/berätta när man fyller år. Öva inför provet. 

HUR Kort videoklipp, kahoot och Quizlet. Skriftliga uppgifter under lektionstid. Öva 

Uppgifter

 • PROV. Att berätta/fråga var någon kommer ifrån, födelsedagsdatum, var någon bor, årstider, landskaps ord, att beskriva, att beskriva ett land.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
7A Var kommer du ifrån? Var bor du? När fyller du år

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Aspekt 1
Du kan böja verbet, Ser; Ser de; Vivir och Estar i treformer i presens. Yo - tú - él - ella - Usted Den/det
Du böjer några få former. Du behöver öva mer på dem. De är viktiga för de lägger grunderna för att kunna utveckla språket i flera sammanhang
Du kan böja de flesta former i verben. Du behöver öva mer på dem. De är viktiga för de lägger grunderna för att kunna utveckla språket i flera sammanhang
Du kan skriva ner alla Verb tabeller utan fel . Du kan böja alla former i verben. De är viktiga för de lägger grunderna för att kunna utveckla språket i flera sammanhang
Aspekt 2
Du kan ställa enkla frågor: Var någon heter, Var någon bor och födelsedatumet.
Du kan fråga Vad någon heter; var någon bor och någons födelsedagsdatum med svårighet. Du behöver öva mer för att uttrycka dig tydligare.
Du använder rätt frågeord och kan fråga Vad någon heter; var någon bor och någons födelsedagsdatum med några få fel.
Du använder rätt frågeord och kan fråga Vad någon heter; var någon bor och någons födelsedagsdatum utan eller med enstaka fel.
Aspekt 3
Du kan beskriva ett land och använda lanskaps ord
Du behöver utvecklat ditt språk och lära dig flera adjektiv i singular och plural och dess böjning. Du använder verb Ser, Vivir, llamarse och Estar och böjer bara några rätt i texten. Du använder få nya ord: (que: som; en el centro; en la costa; en el norte; Hay; Muchos/muchas. Du har flera grammatiska och stavelse fel.
Du visar att du har utvecklat litet ditt språk och några flera adjektiv i singular och plural och böjer bara några av dem rätt. Du använder verb Ser, Vivir, llamarse och Estar och böjer bara några rätt i texten. Du använder få nya ord: (que: som; en el centro; en la costa; en el norte; Hay; Muchos/muchas. Du har flera grammatiska och stavelse fel.
Du visar att du har utvecklat ditt språk och använder flera adjektiv i singular och plural och böjer dem rätt. Du använder verb Ser, Vivir, llamarse och Estar och böjer de rätt i texten. Du använder nya ord: (que: som; en el centro; en la costa; en el norte; Hay; Muchos/muchas. Du har några enstaka grammatiska och stavelse fel.