Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse/hälsa

Skapad 2021-02-15 08:13 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som drama, rörelse, sång, musik och dans.

Innehåll

Var är vi?

Barnen visar stort intresse för musik, dans och rörelse. De gillar att klättra, balansera och dansa. 

 

Vart ska vi?

Målet med förskolans utbildning är att barnen ska ges möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som musik, dans, rörelse, drama och sång, samt uppmuntra till rörelseglädje. Vi vill stärka deras motoriska förmåga och kroppsuppfattning och bidra till att de utvecklar det egna jaget. 

 

Hur gör vi?

Rörelsetisdagar

Sång och dans

Samlingar

spontana lärsituationer  

 

Vem ansvarar

Alla pedagoger 

Dokumentation och uppföljning

Vi dokumenterar med foto, film, observation och följer upp kontinuerligt på våra planeringsträffar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: