👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellanalys

Skapad 2021-02-15 08:36 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi jobbar med en egen vald novell från litteraturbanken skola.

Innehåll

Du väljer och läser en egenvald novell från:

Litteraturbanken skola

Svarta katten

Att döda ett barn

Vi jobbar med olika sätt att läsa för att kunna besvara de frågeställningar vi arbetar med i analysen.

 • Hur inleds novellen?

 • Vilken stämning upplever du att det är i berättelsen: glad, sorgsen, obehaglig, spännande, etc.?

 • Vilka miljöer beskrivs i berättelsen?

 • Har miljöerna någon funktion?

 • Vilka personer är med i berättelsen?

 • Vad får vi veta om dessa personer?

 • Vilket berättarperspektiv har författaren använt?

 • När utspelas berättelsen, och under hur lång tid?

 • Hur slutar berättelsen?

 • Finns det några parallellhandlingar i berättelsen?

 • Hur är språket i berättelsen: gammaldags, modernt eller speciellt på något sätt?

Studiehjälp:

Annas presentation om novellanalys

Annas presentation om berättarperspektiv

Svarta katten inläst

Att döda ett barn uppläst

Uppgifter

 • Novellanalys inlämning

Matriser

Sva
Svenska som andraspråk 1 - Novellanalys (skriftlig)

Centralt innehåll

 • Sva  -   Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
 • Sva  -   Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
E
D
C
B
A
Skriftlig framställning
 • Sva  A
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen. Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren. Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Läsning av skönlitteratur och analys
Eleven återger översiktligt det huvudsakliga innehållet i texten. Eleven anpassar sin läsning till textens genre. Eleven ger exempel på genrespecifika drag i texten.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven återger översiktligt det huvudsakliga innehållet i texten och lyfter fram viktiga detaljer. Eleven anpassar sin läsning till textens genre. Eleven ger exempel på genrespecifika drag i texten och förklarar med dessa som utgångspunkt skillnaden mellan olika genrer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven återger nyanserat det huvudsakliga innehållet i texten och lyfter fram viktiga detaljer. Eleven relaterar innehållet till egna erfarenheter. Eleven relaterar innehållet till allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden. Eleven anpassar sin läsning till textens genre. Eleven ger exempel på genrespecifika drag i texten och förklarar med dessa som utgångspunkt skillnaden mellan olika genrer.