Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen, tid 1800-talet Åk6

Skapad 2021-02-15 08:53 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Historia
Efter att den svenska stormaktstiden och frihetstiden tagit slut skedde en befolkningsexplosion i Sverige. Varför ökade befolkningen så mycket under 1800-talet och vilka blev konsekvenserna? Vilka stora förändringar skedde när Sveriges politiska system utvecklades? Vilka konsekvenser fick industrialiseringen av Sverige och världen? Detta och mycket mer kommer vi att beröra under denna kurs.

Innehåll

 

Tidsram: v.7-10 (sportlov v.9)


Arbetssätt

Vi lär oss om 1800-talet genom genomgångar, arbete med instuderingsfrågor utifrån Historiebok en PULS sida 194-207

Filmer, diskussioner i par och helklass. Faktasökning ur historiska källor där vi resonerar utifrån källornas trovärdighet och relevans.

Använd dig av dina anteckningar från lektionerna, PowerPoint från lektionerna (finns i teams i klassens rum/SO) och lärobokens kapitel. Begreppslista över arbetsområdet finns att ta del av i Teams.

Filmer på www.sli.se – där kan du se de filmer vi ser på lektionerna igen om du vill: "Fatta historia frihetstid-industrialism" https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=UR207595

P3 historia pod 1800-talet: https://sverigesradio.se/grupp/34096

Mål efter avslutat arbetsområdet

- Kunna förklara hur kungens och kyrkans makt förändrades under slutet av 1700-talet och 1800-talet

- Kunna göra jämförelser mellan levnadsvillkor för människor och olika grupper. Jämförelser mellan hur olika samhällsskikt hade det (t ex när det gäller boende, sjukvård, mat) mellan olika tidsåldrar 

-Berätta om jordbrukets omvandling/förändring och dess konsekvenser för människor

- Förklara och ge exempel på det ökade kulturella och globala utbytet med andra länder (vad exporterade Sverige?)

- Förklara orsaker till och konsekvenser av den stora folkökningen

-Beskriva framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige (nytt styrelseskick, grundlagar m.m)

- Berätta om några stora händelser från tidsperioden i Sverige och Världen

- Kunna berätta om kungar och andra viktiga personer som levde i Sverige på 1800-talen. T ex  Gust IV Adolf, Bernadotte, (se ord/begreppslista)

-Ge exempel på tidiga industrier i Sverige

-Resonera om olika spår av historia från denna tid med hjälp av olika källor som du reflekterar och värderar enligt trovärdighet och relevans

Utvärderingsformer. Så här bedöms du:

Löpande bedömning under lektioner genom skriftliga övningar och muntliga diskussioner. Skriftligt prov v.11 tisdag

Veckovis planering:

V.7:  Repetition Gustavianska tiden. Läsning s.194-201. Orsaker och konsekvenser av befolkningsökningen samt Kvinnor och barn i städerna

Begrepp: Reform, tryckfrihet, hattar och mössor, fattigläkare, religionsfrihet, Svenska Akademien, GUstav IV Adolf, Karl XIII Nationalencyklopedin, Jean Baptiste Bernadotte, Enväldig, vaccin, barnhus

Frågor: 1-7 i dokumentet

V.8 Puls s.202-207. Människor och maskiner. Sveriges nya demokratiska ideer och styrelseskick

Begrepp: Industrialism, ångmaskin, gruvor, parti, allmän rösträtt, Kolonier, kolonialism, erövra, imperium

Frågor: 8-13 i dokumentet samt "övriga övningar 1 i dokumentet" samt övriga uppgifter 2-3

v.10. Arbete med källuppgifter. Start Hinduism/Buddhism

V.11: Prov 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: