Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2021-02-15 09:10 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Kemi
Vilka ämnen är vatten uppbyggt av? Var kommer regnvatten ifrån? Vad är bubblorna i läsken för något? Hur kan regn bli förorenat?

Innehåll

På lektionerna ska vi

 • läsa högt och enskilt ur textboken - Koll på NO
 • arbeta i aktivitetsboken - Koll på NO
 • ha gruppdiskussioner
 • se på utbildningsfilm
 • göra laborationer och tester
 • genomföra fältstudier

 

Lärandemål - detta ska du kunna

 • veta vad en vattenmolekyl består av
 • känna till vattnets olika former
 • kunna beskriva vattnets kretslopp
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån 
 • veta vad luft är
 • veta något om hur människan kan påverka luft och vatten

 

Bedömning - hur du ska visa vad du lärt dig

 • genom att på lektionerna vara aktiv och delaktig muntligt vid genomgångar/diskussioner/samtal
 • vid skriftliga uppgifter och övningar
 • vid laborationer och dokumentationer
 • genom en avslutande diagnos i arbetsområdet

 

Begrepp

atmosfär - atom - avdunstning - fast form - flytande form - fostervatten - frysa - gasform - grundvatten - kondensering - kretslopp - luftfuktighet - lösningsmedel - molekyl - nederbörd - reningsverk - saltvatten - smälta - sötvatten - vattentorn - vattentäkt - vattenverk - vattenånga - växthusgas

 

Ämnen - dessa ska du känna till

koldioxid - kväve - metan - syre - vatten - väte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Vatten och luft

Vatten och luft

Detta behöver jag träna mer på
Detta kan jag
Jag kan förklara vad moln är.
Jag vet var i naturen det finns vatten i fast form.
Jag vet om det är sötvatten eller saltvatten som regnar ner.
Jag vet vad som händer i ett vattenverk.
Jag vet var vattnet hamnar när jag duschat.
Jag kan ge exempel på en gas som finns i luften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: