Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering för utflykt

Skapad 2021-02-15 09:08 i Hjortsbergs fritidshem Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs grundskolor 2020/2021
Grundskola 1 Idrott och hälsa
När vi går på utflykt tränar vi på att gå säkert i trafiken. Fokus är att skapa och upprätthålla goda kompisrelationer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas (Lärandemål)

 • skapa och upprätthålla goda kompisrelationer
 • kunskaper om hur man uppträder i trafiken
 • träna allsidiga rörelseförmågor

Elevernas inflytande och delaktighet

 • eleverna görs delaktiga genom att få lämna förslag på utflyktsmål
 • eleverna görs delaktiga genom att få lämna förslag på aktivitet/lek att göra tillsammans på utflyktsmålet

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

 • tillsammans tittar vi på filmen "Trygg i trafiken-gå" från SLI och pratar om innehållet
 • vi pratar tillsammans med eleverna om vilka förslag som finns på utflyktsställen
 • innan vi går iväg påminner vi eleverna om trafikreglerna som vi har diskuterat
 • eleverna kopplas ihop två och två i ett led av pedagogerna
 • vi utnyttjar utemiljön med tex hinderbana, uppdrag eller lek 

Uppföljning

Vi pratar med eleverna när vi kommit fram till utflyktstället om hur de har upplevt promenaden- har vi gått trafiksäkert?

Innan vi lämnar utflyktsstället pratar vi med eleverna om hur de har upplevt utflykten.

Utvärdering

Pedagogerna dokumenterar och utvärderar veckans utflyktsmål i ett dokument.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: