Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek "Babblarna" -18/19

Skapad 2021-02-15 09:26 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Vi använder oss av Babblarna för att fånga barnen och uppmuntra till språkligt lärande.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Barnen på Lönnen har visat stort intresse för Babblarna, vi kommer använda oss av babblar-material för att främja barnens språkutveckling.

Mål:

Vårt mål och syfte med undervisningen kring Babblarna är att barnen främst ska utveckla sitt språk. Vi kommer med hjälp av Bobbo, Doddo, Bibbi, Diddi, Babba och Dadda i Babblarna att träna upp munmotrik och uttal, samt ordförråd, begrepp och ordförståelse. Som ytterligare ett led i Babblarnatemat vill vi belysa vårt värdegrundsarbete. Babblarna har olika känslor knutna till sig och vi vill med hjälp av Babblarna synliggöra de olika känslorna för barnen. Vi vill lära barnen att känna igen sina egna och andras känslor för att så småningom kunna sätta ord på dem och utveckla sin empatiska förmåga. 

Aktivitet och Metod: 

Vad ska vi göra? Hur ska vi göra?

Vi kommer att variera vårt arbetssätt för att nå alla barn. Vi kommer bl.a. att erbjuda sånger, sagor, språkpåsar, lekar, gympa, samt skapande med olika tekniker. Temat med Babblarna kommer med andra ord att genomsyra hela vår verksamhet.

När, var, vem?

Arbetet med språklek kommer att fortlöpa från och med januari till maj. Vi kommer att arbeta med det både inom- och utomhus.


Dokumentation

Vi kommer dokumentera barnens lärande i deras personliga lärloggar.


Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: